Boodschap

Het geloof opwekkenHallo, Bisschop!

Dat onze God ons blijft behouden en door ons praat. Ik heb de ZEKERHEID dat u en de Universele Kerk van God Zelf zijn! Met dezelfde zekerheid dat onze God leeft, heeft Hij voor mij, voor ons, gezorgd met zijn Geest, door Zijn Woord.

Bisschop onlangs merkte ik iets anders op dat met mij gebeurt. Een dorst om de stem van God te horen en te ontdekken wat Hij wil zeggen. Ik heb mij 100% verbonden met de dingen van God en heb mij ondergedompeld in een meedogenloze achtervolging om gevoelig te zijn voor Zijn stem en te ontdekken wat Hij wil zeggen. En de geest die u heeft gepasseerd getuigt bij allen die echt van Hem zijn. Het is verbazingwekkend hoe God heeft gesproken met ons.

Voor het begin van de studie van de Openbaring, was ik al veel in mijn gedachten aan het overpeinzen met God over Zijn komst, over de zielen, de mensen wier verstand is verduisterd als gevolg van vele pesticiden van deze wereld. Toen ik deze week de audioboodschap van bisschop Edson hoorde, was er geen twijfel over wat God van mij wilde: dat ik in gemeenschap met Hem ben, in geest, om mensen te kunnen helpen die kreunen en lijden, waarvan het hart nog tegen het heilige verbond is. Zij leven naar hun eigen wil, leed, trots, door het niet te hebben begrepen. Wij zijn de stem van God voor dit volk.

Gedurende de dag, heb ik in mijn gedachten overpeinst op het Woord en had een zeer productieve dag doordat ik mij gewijd had aan de dingen van God. Maar alleen ’s nachts, sprak de Heilige Geest duidelijk een passage in mijn verstand, een die ik eerlijk gezegd kende, maar nooit had overpeinst of zelfs het vers had gelezen. En het kwam in mijn gedachten: De HereJezus zal niet komen tot het Woord GEPREDIKT is bij de laatste persoon. En het woord GEPREDIKT bleef in mijn gedachten. Ik zocht deze vers op:

“En dit evangelie van het Koninkrijk zal in de gehele wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken, en dan zal het einde gekomen zijn” (Mattheüs 24:14)

En ik kon zien wat de Heilige Geest wilde, het is niet alleen het nemen van een folder, praten over Jezus enz. Maar dat wij de geest overbrengen, het Woord prediken, en wat we hebben geleefd in het verstand van elke persoon hameren als met een spijker en een hamer, om hen de gelegenheid te geven om bevrijd te worden en dat, door het Woord, de Heilige Geest over hen komt.

Als helpers, is onze taak om zielen te winnen, niet alleen om ze naar de kerk te brengen, want iedereen heeft het geloof om dat te doen. Maar hen te leiden naar een ​​Ontmoeting met God, een nieuwe geboorte, de behoudenis van de ziel.

Bisschop, deze studie van de Openbaring, op zondag om 18u, zal vele dienaren redden en het licht doen branden in vele dienaren die zich in de duisternis bevinden. Ik twijfel er niet aan dat de Heilige Geest spreekt tot een ieder van ons die werkelijk van Hem zijn, en ons niet met rust laat. Ik twijfel er niet aan hoe Hij over ons waakt, ons beschermt, ons kansen geeft en ons opwekt om naar deze mensen te gaan.

Ik loop door de straten, ik zie in de ogen, in het gezicht, van de mensen hoeveel zielen we hebben om het Woord aan te PREDIKEN. En onmiddellijk vraag ik God om mij te gebruiken als nooit tevoren. Er zijn vele zielen!

Dank u voor de gelegenheid om deze belangrijke momenten te delen.
Dat de Levende God, van Behoudenis, u zegent en alle dienaren in deze missie.

Beatriz Paula

Deixe o seu comentário

Ou preencha o formulário abaixo.

O seu endereço de email não será publicado. Campos obrigatórios marcados com *