Boodschap

Het is makkelijk om de nederigen te eren

“En voorbijgaande zag Hij een man, die sedert zijn geboorte blind was. […]. spuwde Hij op de grond en maakte slijk van dit speeksel en Hij legde hem het slijk op de ogen, en zeide tot hem: Ga heen, was u in het badwater Siloam, hetgeen vertaald wordt door: uitgezonden. Hij dan ging heen, wies zich en kwam ziende terug” (Johannes 9:1, 6:7).

Het is heel makkelijk om een persoon te helpen die nederig is, omdat hij zich niks gaat afvragen, niet klaagt en alleen gehoorzaamt. Stel u de situatie van de blinde eens voor. Hij komt tot Jezus en vraagt om te kunnen zien; Jezus spuugt op de grond, maakt modder en smeert het op de ogen van de blinde.

Laten we de scène eens door de ogen van de hoogmoedige voorstellen:

1. Wat een gebrek aan hygiëne, speeksel op de ogen van iemand smeren die niet kan zien. Hij doet dit alleen omdat hij niet kan zien!

2. Wat gemeen om hem zo ver te sturen om zijn ogen te wassen terwijl Hij hem hier kan genezen!

3. Hij is al blind en dan wordt er nog modder op zijn ogen gesmeerd. Dit is gemeen!

Zoals u kunt zien is het heel moeilijk om een hoogmoedig persoon te helpen, bovendien vindt de hoogmoedige persoon nooit dat hij hoogmoedig is. Hij zegt nog: “Ik geef slechts mijn mening”.

Maar hoe makkelijk is het om een persoon te helpen en eren die nederig is!

De blinde man twijfelde niet, klaagde niet, vroeg geen hulp om zichzelf te wassen in het badwater van Siloam, vroeg niet wat Jezus op zijn ogen aan het smeren was. Kortom, hij gehoorzaamde slechts en werd genezen.

De nederigen zullen de aarde beërven – dit was wat onze Here Jezus zei.

Wees nederig, gehoorzaam, volhard en u zult de Glorie van God in uw leven zien.

Met dank aan: Bisschop Francisco Decothé

Deixe o seu comentário

Ou preencha o formulário abaixo.

O seu endereço de email não será publicado. Campos obrigatórios marcados com *

2 comentários

Carmelita Burke Beantwoorden 12 oktober 2017 om 23:06

Goedenavond Bisschop,
Een Nederig persoon heeft een open hart en aanvaard alles wat tegen deze persoon wordt gezegd. Waarom omdat zo iemand diep van binnen geloofd wat er tegen de persoon wordt gezegd en denkt altijd positief. Uw boek deel 3 laat zien wanneer iemand Nederig is hoe zijn geloof wordt gemanifesteerd. Alleen een Nederig persoon kan alle twijfels elimineren. Deze blinde man dacht niet na maar nam gelijk actie en hij werd ziende. Dit is Nederigheid van het geloof.

Tiffanny Granviel Beantwoorden 13 oktober 2017 om 12:20

Een sterke boodschap!

Zo werkt het geloof, door simpel te zijn, luisteren,geloven en doen.

Ik ben een persoon dat ervan houd om veel vragen te stellen, ik moet niet altijd willen weten waarom….

De blinde man vroeg niet waarom hij dat moest doen, hij deed, ik weet van mijzelf dat ik het bv wel zou doen maar eerst zou afvragen waarom ik het moet doen(niet dat ik hoogmoedig ben,maar ik weet van mijzelf dat ik hou van vragen stellen, hoe meer duidelijkheid ik heb hoe beter,althans dat is wat ik dacht wat het juiste was om te doen, dit is wat God met mij heeft gesproken door deze boodschap, niet altijd bezorgd hoeven te zijn waarom dingen gebeuren of waarom ik moet handelen op bepaalde manier, ik moet horen,gehoorzamen en geloven en meer vertrouwen in wat ik dien te doen en alles zal goed komen