Boodschap

Het is voor nu!

Wie zegt dat uw zonden u ervan weerhouden om tot God te komen? Leugen!

Als dat zo was, wie zou dan naar Hem toe komen om gered te worden?

Integendeel. Hij kwam om de verlorenen te redden en om leven te brengen aan degenen die neerslachtig zijn van geest.

Hij kwam juist voor u, zoals Hij ook voor mij kwam!

Terwijl ik deze regels schrijf, verheugt mijn geest zich in de zekerheid dat juist op het moment dat u ze leest, de Geest van God u nu aanraakt op dezelfde manier dat Hij mij nu aanraakt.

Hallelujah!

“Want zo zegt de Hoge en Verhevene, Die in de eeuwigheid woont en Wiens Naam heilig is: Ik woon in de hoge hemel en in het heilige, en bij de verbrijzelde en nederige van geest, om levend te maken de geest van de nederigen, en om levend te maken het hart van de verbrijzelden.” (Jesaja 57:15)

Oh! Wat een wonderbaarlijke belofte!
Het is geen menselijke belofte.
Maar het is van God!

Zijn woorden dragen Zijn karakter, Zijn Goddelijkheid, Zijn Macht, Zijn Autoriteit, kortom, Zijn Zelfbestaan.

Daarom kan Hij niet liegen, bedriegen of zelfs vertragen in de vervulling van Zijn belofte vanwege uw wanhopige situatie.

Het is voor nu!

U bent niet alleen of overgelaten aan uw eigen geluk.

De Heilige Geest bevestigt niet alleen deze woorden, maar bevrijdt u van alle kwade invloeden.

Wees vrij. Sta op en stuur deze geest van verslagenheid weg, want de Allerhoogste heeft uw aanroeping gehoord.

Ik zegen u in de Naam van de Here Jezus Christus!

Bisschop Edir Macedo

Laat hier uw reactie achter.

Of vul het onderstaande formulier in.

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden gemarkeerd met *