Boodschap

Het Koninkrijk van God

Na de schepping schiep God Adam en Eva om Zijn Koninkrijk op Aarde te ontwikkelen. Zij faalden en het Koninkrijk van God moest wachten.

Vanwege de geestelijke en morele corruptie moest de Heer de mensheid vernietigen en alles opnieuw beginnen met Noach en zijn familie.

Echter, zij faalden ook en de menselijke corruptie nam de overhand. Het Koninkrijk van God op Aarde kon weer niet ingewijd worden.

Zodoende riep de Heer Abraham om een natie op te richten die anders zou zijn dan de anderen. Een koninkrijk waar Gerechtigheid heerst en Zijn volk Hem dient als vertegenwoordigers van God op Aarde. Maar, het nageslacht van Abraham faalde ook, en het Koninkrijk van God op Aarde moest wachten.

Omdat Hij uiteindelijk Zijn Koninkrijk niet kon stichten door middel van de mensheid, zond God Zijn Zoon Jezus om Hem te stichten in de harten van degenen die het willen.

De Here Jezus stichtte Zijn Koninkrijk op Aarde beginnend bij de twaalf apostelen. De inwoners van het Koninkrijk van God op Aarde, ook wel de Kerk genoemd, worden geleid door de Geest van God. De reden waarvoor Petrus, geleid door de Heilige Geest, zijn brief richt aan de ware discipelen van Jezus, zeggend:

Gij echter zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilige natie, een volk (Gode) ten eigendom, om de grote daden te verkondigen van Hem, die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht (1 Petrus 2:9).

Dus de leden die de ware Kerk van de Here Jezus Christus vormen, verdedigen niet de vlag van welke kerk dan ook.

In plaats daarvan verdedigen zij als eerst hun gemeenschap met God de Vader, door God de Zoon, onder de begeleiding van God de Heilige Geest;
Zij verdedigen hun Behoudenis;
Zij verdedigen hun kindschap Gods;
Zij verdedigen hun priesterlijke karakter (van een dienaar) van de Allerhoogste;
Zij verdedigen de gerechtigheid van het Koninkrijk van God;
Zij verdedigen het feit dat zij het exclusieve eigendom van God zijn;
Kortom, zij verdedigen hun bovennatuurlijke geloof.
Men noemt dit leven, en leven in overvloed.

Bisschop Edir Macedo

Deixe o seu comentário

Ou preencha o formulário abaixo.

O seu endereço de email não será publicado. Campos obrigatórios marcados com *