Boodschap

Het voorbeeld van Jezus

“Want wij hebben geen Hogepriester Die geen medelijden kan hebben met onze zwakheden, maar Een Die in alles op dezelfde wijze als wij is verzocht, maar zonder zonde.”(Hebreeën 4:15)

Wanneer we praten over de twee soorten geloof, één die overwint en de ander die ervoor zorgt dat we onze behoudenis behouden, hebben we het over geloof in gepaard met intelligentie. Dit Intelligente Geloof is ongetwijfeld een van de grootste onthullingen die gedurende de laatste jaren aan de Universele Kerk en aan het Christendom in het algemeen zijn onthult.

Denkend aan haar en de twee soorten geloof die spirituele intelligentie in ons genereert, herinnerde ik me de Here Jezus en de momenten waarop Hij deze twee soorten geloof manifesteerde.

Wanneer we spreken over het geloof dat overwint, hebben we 35 buitengewone wonderen, vastgelegd in de evangeliën, volbracht door het overwinnende geloof van de Here Jezus. Trouwens, hij verrichte nog veel meer wonderen, die niet werden opgenomen:

“En er zijn nog veel andere dingen die Jezus gedaan heeft. Als die ieder afzonderlijk beschreven zouden worden, dan zou, denk ik, de wereld zelf de geschreven boeken niet kunnen bevatten. Amen.” (Johannes 21:25)

Maar de Here Jezus zelf, Die machtig overwinnend was, moest Zijn gemeenschap met de Vader verdedigen, wat Hem het recht garandeerde om terug te keren naar de troon die Hij eens bezette. Ja, dat klopt, Jezus moest Zichzelf verdedigen tegen de verschillende aanvallen van de duivel, de wereld en Zijn eigen vlees. Hij dreigde zijn missie te laten mislukken! Hier zijn enkele voorbeelden van keren dat Hij het geloof gebruikte dat onze gemeenschap met God beschermt:

Door honger of fysieke nood werd onze Heer verleid of aangevallen in de wildernis. Stel je voor dat iemand minder dan 40 dagen zonder eten zit. In Mattheüs 4:2 lezen we dat ‘Hij honger had’. De duivel verspilde geen tijd en viel Hem aan, probeerde Hem ertoe te brengen zijn wil te doen, maar werd overwonnen door de woorden te horen die door het geloof werden gegenereerd en die ons Redding bewaren:

“De mens zal niet van brood alleen leven, maar van elk woord dat uit de mond van God komt.” (Mattheüs 4:4)

Door voortdurende lofprijzing kwam onze Heer in de verleiding om trots op te zijn en voor Zichzelf de lof te ontvangen die God heilig zou moeten zijn. Ik herinner me de passage waarin een zekere prins Hem “Goede Meester” noemde, dat voor ons niet erg is, want Jezus is de Goede Leraar. Maar als een Dienaar van Zijn Vader zou die lof schadelijk zijn voor Zijn gemeenschap met de Vader, het was 100% voor de Vader en 0% voor de Zoon die Dienstknecht werd. Hij aarzelde niet en antwoordde:

“Waarom noemt u Mij goed? Niemand is goed behalve Eén, namelijk God.” (Lukas 18:19)

Dus bleef Hij nederig en leeg van Zichzelf, vervuld met de Geest van de Vader.

Door onrecht werd onze Heer agressief aangevallen. Hij stond op het punt gearresteerd te worden door de officieren van Kajafas en hij was zich bewust van al het leed dat met Zijn arrestatie zou beginnen. Jezus heeft zelfs bekend:

“Mijn ziel is zeer bedroefd, tot de dood toe” (Mattheüs 26:38)

Degenen die al onrecht zijn aangedaan, kennen de wanhoop en de kwelling die het hart treft, goed. In vers 41 geeft Hij toe: “… maar het vlees is zwak.” Wat een oorlog was dat!

In Lucas 22:44 vinden we het hoogtepunt van Zijn lijden:

“En Hij kwam in zware zielenstrijd en bad des te vuriger. En Zijn zweet werd als grote druppels bloed, die op de aarde neervielen.” (Lucas 22:44)

Drie keer bad Hij: “Mijn Vader, als het mogelijk is, laat deze beker dan van Mij gaan; niettemin, niet zoals Ik wil, MAAR ZOALS U HET WILT. “

Hij overwon nogmaals, toen hij zei: MAAR ZOALS U HET WILT!
Het was niet gemakkelijk, maar Hij besloot om de wil van de Vader te doen, en daar overwon Hij.

Dit zijn slechts drie momenten waarin onze Here Jezus effectief het geloof heeft gebruikt dat onze relatie met God verdedigt en onderhoudt en als gevolg onze Redding!

Laten we Zijn glorieuze voorbeeld volgen, want ons leven hier in deze wereld is een constante oorlog, en we zullen worden verslagen of overwonnen. Veroveringen worden banden van de dood als we niet weten hoe we het belangrijkste dat bestaat moeten verdedigen: de Behoudenis!

God help ons!

Met dank aan: Bisschop Randal Brito

Laat hier uw reactie achter.

Of vul het onderstaande formulier in.

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden gemarkeerd met *