Boodschap

Leven voor LEVEN!

Het ware offer moet beide ogen en beide benen hebben, en kan niet ziek zijn. Het heeft geen zin voor een persoon om alleen met het fysieke offer naar het altaar te gaan en niet het geestelijke met zich mee te nemen. Evenmin baat het de persoon alleen met het geestelijke naar het altaar te gaan zonder het fysieke. Als dit gebeurt, zal het offer kreupel, ziek of blind zijn, dat wil zeggen, het zal niet perfect zijn.


“En als u een blind dier ten offer brengt: Dat is niet erg! En als u een kreupel of ziek dier ten offer brengt: Dat is niet erg! Bied het maar eens aan uw landvoogd aan. Zou hij u goedgezind zijn of u ter wille zijn? Dit zegt de HEERE van de legermachten.” (Maleachi 1.8)

De rijke jongeman wilde het geestelijke geven zonder het fysieke, en werd niet aanvaard. In zijn offer ontbrak een oog of een been.

“…ga dan heen, verkoop wat u hebt, en geef het aan de armen, en u zult een schat hebben in de hemel; en kom dan en volg Mij. Toen de jongeman dit woord gehoord had, ging hij bedroefd weg, want hij had veel bezittingen.” (Matteüs 19.21-22)

Simon, aan de andere kant, bood alleen het fysieke aan, maar het werd ook niet geaccepteerd.

“En toen Simon zag dat de Heilige Geest gegeven werd door middel van de handoplegging van de apostelen, bood hij hun geld aan, en zei: Geef ook mij deze macht, opdat eenieder wie ik de handen opleg, de Heilige Geest ontvangt. Maar Petrus zei tegen hem: Laat uw geld met u naar het verderf gaan, omdat u dacht dat Gods gave door geld verkregen wordt!” (Handelingen 8.18-20)

Het is leven voor LEVEN!

Elia gaf niet alleen de stier en het water, hij legde zijn leven op het altaar.

“Elia zei tegen hen: Grijp de profeten van de Baäl! Laat niemand van hen ontkomen. Zij grepen hen, en Elia voerde hen af naar de beek Kison en slachtte hen daar af.” (1 Koningen 18.40)

Als God niet zou beantwoorden, wie zou er dan gedood worden?

Het VUUR van de HEILIGE GEEST gaat alleen neerdalen als het offer gezond is, met beide ogen en twee benen, niets kan ontbreken. Het moet compleet zijn; zowel het fysieke als het geestelijke.

Met dank aan: Bisschop Renato Valente

Laat hier uw reactie achter.

Of vul het onderstaande formulier in.

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden gemarkeerd met *