Boodschap

Makkelijke of Moeilijke weg

moleza11Zoals het onmogelijk is om een huwelijk te behouden zonder dat het koppel offert, zo is het ook onmogelijk om een verbond met God te behouden zonder het persoonlijke offer.
Het offer van zelfverloochening, het offer van de last van het kruis en het offer om dag na dag in de voetstappen van Jezus te lopen, tot de dood.

Een pact, verbond, partnerschap of huwelijk vereist overgave, toewijding en trouwheid.
Oftewel, geloof en liefde.

Behalve Zijn offer op Golgotha blijft de Here Jezus offeren door onze dagelijkse fouten en zwakheden te tolereren.
Van onze kant moet er sprake zijn van het verloochenen van ons eigen wil, het kruis te verdragen van de afwijzing van de kinderen van deze wereld en om dag na dag in Zijn voetsporen te wandelen.

Is het makkelijk?
Nee, dat is het niet.
Maar wie heeft gemak beloofd voor de verovering van het Koninkrijk Gods?

Jezus waarschuwde dat de poort nauw en de weg smal is en dat er weinigen zijn die hem vinden (zie Matteüs 7:14).

Hij zei ook dat “Sinds de dagen van Johannes de Doper tot nu toe breekt het Koninkrijk der hemelen zich baan met geweld en geweldenaars grijpen ernaar” (Matteüs 11:12).

Wie echter denkt dat Jezus al heeft geofferd en dat het niet nodig is om te offeren die zal ook naar de hel gaan, ook al gelooft hij in Jezus.

Het Koninkrijk van de Hemelen is niet voor de luieriken, werkschuwen of mensen die dingen gemakkelijk willen hebben.

Bisschop Edir Macedo

Laat hier uw reactie achter.

Of vul het onderstaande formulier in.

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden gemarkeerd met *

1 reactie

Felicia Beantwoorden 20 juni 2013 om 13:37

Dat is een feit we dienen hard werken iedere dag om God te behagenn door ons eigen wil
te verloochenen. We kunnen zeker niet lui zijn anders komen we voor een grote verrassing
te staan wanneer wij sterven en onze ziel beland in de hel, want dan is er geen weg meer terug. Kortom we kunnen zich niet veroorloven om lui te zijn, als we het koninkrijk
Gods willen veroveren.