Boodschap

Mijn Getuigen

“Maar gij zult kracht ontvangen, wanneer de heilige Geest over u komt, en gij zult mijn getuigen zijn te Jeruzalem en in geheel Judea en Samaria en tot het uiterste der aarde” (Handelingen 1:8)

De Here Jezus heeft ons de Heilige Geest niet gegeven om ons te dienen. Het is duidelijk dat het feit van Zijn aanwezigheid, op een natuurlijke manier een leven van kwaliteit doet vloeien, zonder enige noodzaak om van gedrag of karakter af te wijken. Maar de doop met de Heilige Geest heeft als belangrijkste doel de persoon de conditie geven om Hem te dienen als trouwe Getuigen van de opstanding van Jezus.

Hoe te getuigen van de opstanding van iemand die al 2000 jaar dood is?

Volgens de wet van de mens kan een persoon alleen voor of tegen iemand getuigen, als die persoon tijdens het moment van de misdaad aanwezig was. Daarnaast moest de persoon hebben gezien of gehoord wat er was gebeurd.

Hoe kunnen wij de dood en opstanding van Jezus die 2000 jaar geleden plaatsvond, hebben gezien? Dit is onmogelijk.

Wanneer de Here Jezus ons met de Heilige Geest doopt, praat Hij en horen wij duidelijk Zijn Stem. Het praat in het diepste van onze aard, tot op het punt dat het onze “ziel brandt”.

Vanaf dat moment wordt er in ons, door de handeling van de Geest van Jezus, een Goddelijke beeld gecreëerd en stromen er waarachtige Woorden die de opstanding van Jezus bevestigen.

Maar, de doop of zegel van de Geest van God stelt vast dat het Beeld of het Woord van God in ons wordt gereflecteerd.

Bisschop Edir Macedo

 

Deixe o seu comentário

Ou preencha o formulário abaixo.

O seu endereço de email não será publicado. Campos obrigatórios marcados com *