Boodschap

Na de Eben-Haëzer…

“Maar de HEERE zei tegen Samuel: Geef gehoor aan de stem van het volk in alles wat zij tegen u zeggen; want zij hebben ú niet verworpen, maar Míj hebben zij verworpen, dat Ik geen Koning over hen zou zijn.” (1 Samuel 8:7)

God bevrijdde Israël uit de handen van de Filistijnen, zodat zij nooit meer tegen Zijn volk opstonden in de dagen van Samuel. Maar zodra de vrede kwam, vergaten de Israëlieten de Heer opnieuw, zelfs de zonen van de profeet Samuel vergaten Hem (v.3).

Nogmaals tonen de Geschriften dat het niet baat om slechts zegeningen, wonderen en grote verlossingen door het geloof te ontvangen. Als er geen sprake is van de wedergeboorte, een ware overgave aan God, dan zullen de veroveringen ervoor zorgen dat de mensen nalatig worden jegens God en Hem vergeten.

Merk op dat het volk zag hoe God hun verlosste van VIJF FILISTIJNSE OVERSTEN (heersers) tijdens de confrontatie in Mizpa. Er waren vijf Filistijnse heersers – en Israël had niet eens een koning. Maar omdat de Koning der koningen met hun was, vernietigde Israël de vijand. Wat deed het volk echter? Keken zij naar God? Nee. Zij keken naar de manier van leven van de vijanden en zeiden tegen Samuel: “Wij willen een koning, zoals alle volken” (v.5)

God voelde Zich afgewezen, zoals Hij Zich vandaag de dag ook afgewezen voelt door velen die de manier van leven van de ongelovigen verkiezen boven de gehoorzaamheid aan Zijn Woord. Ze willen niet dat de Heer over hen regeert. Maar ze accepteren dat andere dingen en mensen in hun leven regeren.

“Uw Koninkrijk kome. Uw wil geschiede, zoals in de hemel zo ook op de aarde…” (Mattheüs 6:10)

• Zoekt u God voor de zegeningen of voor Hem?
• Verlangt u naar de manier van leven van de mensen van de wereld en heeft u daarom moeite om zich over te geven aan God?
Bent u zich ervan bewust dat als God niet over u regeert, andere dingen en mensen over u regeren (en u hun slaaf bent)?

De grootste getuigenis is om uit God geboren te worden. Zet vandaag een steen op uw oud schepsel en Hij zal u opnieuw geboren doen worden.

Laat hier uw reactie achter.

Of vul het onderstaande formulier in.

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden gemarkeerd met *