Boodschap

Negen in Één

“De vrucht van de Geest is echter: liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Daartegen richt de wet zich niet. Maar wie van Christus zijn, hebben het vlees met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd.” (Galaten 5:22-24)

De eerste drie vruchten van de Geest hebben de essentie van God, die zijn:

1- Liefde, vertegenwoordigd door God de Vader.

2. Blijdschap, vertegenwoordigd door de Zoon Jezus.

3 – Vrede, vertegenwoordigd de Heilige Geest.

Deze drie vruchten worden automatisch ontvangen met de neerdaling van de Heilige Geest in ons leven. Het is het onmiddellijke Teken of Zegel van God over degene die in Hem gelooft.

De Here Jezus zei dat we bekend zouden staan om de liefde die in ons is en dat we vreugde en blijdschap zouden hebben. En Hij zei ook: “Mijn vrede geef Ik u.” Johannes 14:27

Maar de andere zes – zoals zes het getal van de mens is – worden geacht te zijn verbonden met het temperament van de mens. Het is ook duidelijk dat ze tot onze beschikking staan, maar we moeten ze met volharding zaaien. Opoffering, echt opoffering. Want ze vergen van elke van ons een grote inspanning en willekeurigheid om ze te verwerven.

4- Lankmoedig, de persoon is geduldig, weet hoe te wachten op de nodige tijd om zijn eigen geloof te vervullen en ook voor anderen.

“En wie u zal dwingen één mijl te gaan, ga er twee met hem.” (Mattheüs 5:41)

5- Goedaardig, de persoon denkt met zuiverheid, zijn aanwezigheid brengt een lichte en gezonde omgeving, zijn gelaat is gelukkig.

“Keer u af van het kwade, doe het goede en bewoon de aarde voor eeuwig.” (Psalm 37:27)

6 – Goedhartig, de persoon heeft plezier om zichzelf te geven in het voordeel van anderen, meet geen inspanningen. Alles wat de persoon heeft, wil met de anderen delen, is in staat om uit zichzelf iets te nemen om aan een ander te geven, kenmerkend kenmerk van de Drie-eenheid.

“Zij doet haar mond open met wijsheid, onderricht uit genegenheid ligt op haar tong.” (Spreuken 31:26)

7 – Trouw, een persoon van woorden en van respect, verandert niet. Als de mensen een fout met hem maken, blijft hij nog steeds met zijn onvoorwaardelijke trouwheid.

“Wie trouw is in het minste, is ook in het grote trouw. En wie onrechtvaardig is in het minste, is ook in het grote onrechtvaardig.” (Lukas 16:10)

8 – Zachtmoedig, een persoon die passief is, is niet geïrriteerd, intolerant en nerveus. De persoon is erg begripvol en weet zichzelf in de plaats te stellen van de anderen die problemen doormaken. Hij is in staat om een leider te zijn vanwege zijn zachtmoedigheid.

“Broeders, ook als iemand onverhoeds tot enige overtreding komt, moet u die geestelijk bent, zo iemand weer terechtbrengen, in een geest van zachtmoedigheid. Houd intussen uzelf in het oog, opdat ook u niet in verzoeking komt.” (Galaten 6:1)

9 – Zelfbeheersing, de persoon heeft het vermogen om zijn vleselijke wil te weerstaan. Beheers zijn ogen, oren, handen en voeten, mond en beoordeelt niet verkeerd. Denkt na en kiest wat het beste is voor zichzelf en voor zijn naaste die problemen doormaakt, altijd gebruikmakend van het intelligente geloof.

“Een geduldig man is beter dan een dappere held, en wie zijn geest beheerst, is beter dan wie een stad inneemt.” (Spreuken 16:32)

We tellen Negen, maar het wordt ÉÉN vrucht. Net zoals de Drie-eenheid Één is.

Zelfs de mysteries van onze Heer zijn mooi en prachtig.

De vrucht wordt aan ons gegeven zodat we op onze Hemelse Vader kunnen lijken.

Hij is Perfect en wilt dat wij zoals Hem worden
En daarvoor dienen we slechts te geloven.

Met dank aan: Ester Bezerra

Laat hier uw reactie achter.

Of vul het onderstaande formulier in.

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden gemarkeerd met *