Boodschap

Ons innerlijk "kompas"

Jezus nu, vol van de heilige Geest, keerde terug van de Jordaan en werd door de Geest geleid in de woestijn…” (Lucas 4:1). Het ontvangen van de Heilige Geest betekent niet dat het leven van de dienaar van God een “zee van rozen” zal zijn. In werkelijkheid gaat iedereen door strijden en moeilijkheden heen en het offer is persoonlijk, aangezien een ieder het voor zichzelf moet doen! En dit offer gaat langs de volgende stappen:

1) Geestelijk gedeelte: dit betreft gehoorzaamheid en onderwerping aan het Woord of richtlijnen van God, welke opgenomen zijn in Zijn woord: de Bijbel.

2) Het fysieke offer: dit betreft het verloochenen van uzelf, oftewel, afstand nemen van invloeden of zelfs mensen die u geleid hebben tot het begaan van fouten in uw manier van denken, beslissen of handelen. Wanneer wij het fysieke offer doen, dan weerstaan wij de zwakheden, fantasieën en gewoontes die ons geloof en behoudenis in gevaar brengen.

3) Wanneer wij een financieel offer doen, waardoor wij totaal afhankelijk van God worden. Daarmee maken wij een prioriteit van Hem en leggen wij alles aan Zijn voeten, zoals men het vroeger deed in de tijd van de Bijbel.

Ook al zijn al deze offers bedoeld om de doop met de Heilige Geest, de Grootste Schat, te ontvangen, toch wil ik nogmaals benadrukken: wij mogen niet denken dat alleen vanwege het feit dat we vervuld zijn met de Heilige Geest, ons leven een “zee van rozen” zal zijn. De Heilige Geest leidt ons eerst door ervaringen, om
ons twee basis dingen te leren:

1. Wanneer Hij het toelaat dat wij door moeilijke momenten heen gaan, dan is dat zodat wij onze behoudenis kunnen behouden. Want wanneer er geen strijden, beproevingen, weerstand, vervolgingen en kritiek zijn vanwege onze totale overgave of gehoorzaamheid aan God, dan is de neiging om nalatig te worden en niet te volharden.

2. Op deze manier zullen wij instrumenten in Zijn handen zijn. Maar zodat dit gebeurt, dienen wij naar de woestijn geleid te worden, oftewel, door moeilijke
momenten heengaan, waarop het lijkt dat wij alleen zijn. Het is echter op dit soort momenten dat God met ons is en onze hand vasthoudt. En op deze manier
overwinnen wij alles!

Doe alles wat u kunt, want God zal niet onverschillig naar uw offer kijken!

Bisschop Edir Macedo


 

Laat hier uw reactie achter.

Of vul het onderstaande formulier in.

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden gemarkeerd met *

2 reacties

UKGR Evangelisch Centrum Beantwoorden 18 augustus 2011 om 11:57

Beste Hofney,

We kunnen geen objectieve conclusie trekken van mensen die kritiek geven, aangezien een verhaal altijd twee kanten heeft.

In het Woord van God staat geschreven “Zalig de vervolgden om der gerechtigheid wil,
want hunner is het Koninkrijk der hemelen” Matteüs 5:11. Dus dat toont al aan dat degenen die Gods Woord verkonidgen vervolgd, bekritiseerd en gehaat zullen worden.

De Here Jezus leert ons in Matteüs 12:33, dat we door de resultaten kunnen zien of iets goeds of slecht is, niet door de kritiek. Door de getuigenissen van de mensen die Gods macht hebben ervaren kunnen we zien of een kerk echt van God is.

De Here Jezus zei dat als de mensen Hem bekritiseerden, wat zouden ze dan met Zijn volgelingen doen? Johannes 15:20

U dient naar het gedrag van de predikant te kijken om te weten of hij echt een man van God is. Bekijk de onderstaande link om te weten waar een man van God aan moet voeldoen.
http://ukgrnederland.blogspot.com/2011/08/zevende-dag-van-de-vasten-van-daniel.html

Rima Beantwoorden 27 april 2016 om 14:49

Door moeilijkheden/strijden komen we dichter bij God, omdat we ons dan nog beter realiseren dat we niet zonder Hem kunnen.