Boodschap

Pleeg geen zelfmoord!

Het aantal zelfmoorden in elk deel van de wereld is verbazingwekkend. En voor zover de overheid en medische autoriteiten dit probleem proberen op te lossen, is dit probleem aan het groeien en zich aan het verspreiden, zelfs onder de christenen.

De motieven van degenen die deze gedachte koesteren of van degenen die hun redenen hebben genoteerd voordat ze hun eigen leven namen, draaien om teleurstellingen in het liefdesleven, verlies van eigendom of geliefden, verslavingen, werkloosheid, seksueel misbruik, maar de hoogste incidentie is de depressie.

Er zijn veel mensen die depressief, eenzaam en verdrietig zijn in hun huizen die om hulp schreeuwen. Mensen die elke dag huilen, omdat ze geen uitweg kunnen zien voor de pijn die hun ziel verteert.

De depressie berooft de wil om te leven en maakt het leven volkomen zinloos. Dit gebeurt op zo’n manier dat de familie, het beroep, het geld of de vrienden hun betekenis verliezen.

Voor de persoon die depressief is maakt het niet uit of de lucht blauw is, of de bomen bloeien of als de kinderen aandacht nodig hebben. Zijn gebrek aan moed, kracht en blijdschap, staan hem niet toe om de schoonheid van het leven, de behoefte van de mensen om hem heen of de kansen om opnieuw te beginnen en gelukkig te zijn, te zien.

En, op het hoogtepunt van angst, komen de ideeën van zelfmoord. Met het oog op het beëindigen van de pijn van de ziel negeert de mens dat als hij een dergelijke daad begaat, dat hij voor eeuwig in een oneindig groter lijden zal worden geplaatst: de hel.

Ik zeg dit omdat God de Gever van het Leven is, en alleen Hij het kan nemen. Wie zijn fysieke bestaan bewust beëindigt, neemt een recht over dat alleen de Schepper toebehoort. Daarom staat er in de Tien Geboden: “Gij zult niet doden.” Dit gebod is van toepassing op zowel moordenaars als degenen die zichzelf doden.

Maar ik ben hier niet om gewoon te zeggen dat het een zonde is om zelfmoord te plegen, maar om te laten zien dat er een oplossing is voor uw pijn, wat het ook is. Jezus zei immers: “ALLES is mogelijk voor hem die gelooft” (Marcus 9:23). Het woord “ALLES” omvat het volledige herstel van uw ziel, uw lichaam en uw leven op elke manier. Daarom zal hij die in de beloften van God gelooft NOOIT opgeven met leven.

Het verhaal van Job is een voorbeeld van dit doorzettingsvermogen in de Goddelijke beloften, want zelfs nadat hij al zijn kinderen verloor, zijn rijkdom, zijn gezondheid en zijn prestige in de maatschappij, accepteerde hij de suggestie van zijn vrouw om God te vervloeken en het leven op te geven niet. Met andere woorden bedoelde ze dat het voor Job nutteloos was om het geloof in God te houden en dat zijn leven niet langer de moeite waard was. Hij gaf geen gehoor aan dit slechte advies, maar velen hoorden en gaven het leven op.

Ook al leefde hij in de hoogste mate van benauwdheid, noemde Job zijn vrouw een dwaas door wat ze zei, omdat hij vertrouwde dat de Goddelijke hulp hem zou bereiken.

Dus, u die gebombardeerd wordt door gedachten om een einde te maken aan uw leven, ik weet dat u dit diep van binnen niet wilt! U wilt de oplossing van uw problemen en een einde aan uw pijn, toch? En het geloof kan u deze oplossing nu brengen, u dient alleen de Heer aan te roepen met al uw kracht.

Kijk naar uw problemen met de “lenzen” van vertrouwen in Hem die ons uitnodigt om ons leven aan Hem over te geven, en niet om het zelf te vernietigen. Door dat te doen, bewijst u dat u in God gelooft en dat uw geloof groter is dan enig leed dat op uw deur klopt.

Laat deze tekst als een vlotter zijn, om u uit deze zee van lijden te krijgen. U kunt deze situatie omdraaien, deze slechte tijd doorstaan, gelukkig zijn en uw dromen waarmaken. Pleeg geen zelfmoord!
Leef en leef om getuige te zijn van de grootheid van God die:

“Heft de arme omhoog uit het slijk, om hem te doen zitten bij edelen, en een erezetel te doen verwerven…” (1 Samuel 2:8)

Met dank aan: Núbia Siqueira

Laat hier uw reactie achter.

Of vul het onderstaande formulier in.

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden gemarkeerd met *