Boodschap

Rechtvaardigheid geschiedde!

“Dan zult u opnieuw het onderscheid zien tussen een rechtvaardige en een goddeloze, tussen wie God dient en wie Hem niet dient.” (Maleachi 3:18)

Wanneer de Eeuwige belooft om opnieuw het onderscheid te tonen, is het duidelijk dat wat Hij deed in het leven van de dienaren van het verleden, ook zal doen in de levens van de dienaren van vandaag de dag.

Sterker nog: Hij heeft er alle belang bij om dit te doen zodat de wereld het verschil ziet tussen degenen die Hem dienen en degenen die Hem niet dienen.

Hij maakte dit verschil in het leven van Noach, Job, Abraham, Izak, Israël, Mozes, Jozua en allen die Hem vreesden en in Zijn gerechtigheid wandelden.

En over gerechtigheid gesproken, merk op dat Hij belooft om het onderscheid te tonen tussen de rechtvaardigen en de goddelozen. En waarom niet tussen de rechtvaardige en de onrechtvaardige?

De reden is omdat de onrechtvaardige goddeloos is.
Hij is goddeloos, omdat hij de losprijs die door de Heer betaald werd niet waardeerde;
Hij is goddeloos, omdat hij Zijn offerande voor de behoudenis verwerpt;
Hij is goddeloos, omdat hij niets geeft om wat Hij heeft gedaan om hem te redden;
Hij is goddeloos, omdat hij denkt dat hij de heer van zijn eigen leven is;
Hij is goddeloos, omdat hij alle offers die Jezus voor hem maakte negeert .

Ja, er moet een buitengewoon, onweerlegbaar en duidelijk verschil zijn, om geen twijfel te laten tussen wie die van God zijn en wie dat niet zijn.

De Here Jezus herhaalde deze belofte toen Hij zei:

“Wie in Mij gelooft, zoals de Schrift zegt: Stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien.” (Johannes 7:38)

Ik kan me niet voorstellen dat ik, volgens de Heilige Bijbel, in de Here Jezus geloof en desondanks een vergelijkbare of slechtere kwaliteit van leven heb net als degenen die niet geloven. Dat zou niet rechtvaardig zijn van God. Of wel?

Heeft u daarover nagedacht?

U belijdt in Jezus te geloven maar tegelijkertijd is uw leven een stukje van de hel zowel thuis, op het werk, op school, op straat. Kortom, u heeft geen rust, vrede, vreugde…

U heeft alleen vreugde wanneer uw team wint en zelfs zo is het een tijdelijke vreugde. Voor de rest bent u alleen uw problemen aan het administreren, u heeft last van constante hoofdpijn, slapeloosheid, nervositeit, depressie, verdriet, zelfmoordneigingen, duizeligheid, een rampzalig gezinsleven, rebelse kinderen, geen eenheid in uw familie enzovoorts…

Maar toch staat u erop dat u in Jezus gelooft… Welnu, vanuit het oogpunt van het levende en ware geloof moeten degenen die in Jezus geloven, een kwaliteit van leven hebben dat anders is dan het leven van degenen die niet geloven. Het is niet mogelijk om in Hem te geloven volgens Zijn Woord en geen verschil te zien.

Ja of nee?

Daarom zullen we in alle Universele Kerken van Gods Rijk in één Geest, één geloof en één hart voor de Troon van de Allerhoogste komen en een leven eisen dat anders is dan van de anderen.

Wie gelooft komt met mij mee.
Wie niet gelooft, geduld…

Bisschop Edir Macedo

Laat hier uw reactie achter.

Of vul het onderstaande formulier in.

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden gemarkeerd met *