Boodschap

Roeien, roeien, roeien

“Laat ieder mens ons zó beschouwen, namelijk als dienaren van Christus…” (1 Korinthe 4:1)

Normaal gesproken wordt de term dienaar uitgesproken met ijdelheid, hooghartigheid, hoogmoed en superioriteit. Af en toe observeren we verschillende mensen, voornamelijk christenen, die het woord minister leken te verbinden met een prominente plaats of positie.

Misschien wordt dit begrip gedreven door de misvatting van het associëren van minister van Christus met de minister van Staat, die verantwoordelijk is voor het ministerie en belangrijke taken vervult door lid te zijn van de uitvoerende macht, een categorie die lager ligt dan die van de ambassadeur in de diplomatieke hiërarchie.

Onder de evangelische gemeenschap zijn de volgende jargons heel gebruikelijk: minister van lofprijzing, minister van dans (deze laatste is de raarste). Onmiddellijk beseffen we dat het woord minister wordt gebruikt voor zelfpromotie.

Ik herinner me ook de ongewone situatie die ik zag, een ouderling, mijn buurman, kwam naar me toe en zei dat hij was ingewijd door de handen van het ambt van minister van het evangelie. Hij was volledig stralend, gelukkig om zijn werk “uit te voeren”, niet helemaal wetende wat het betekende, en ik, bijna lachend maar respectvol, zei tegen hem: “Gefeliciteerd! U bent net gedegradeerd. ‘

Het Griekse woord gebruikt door Paulus in (1 Korinthiërs 4:1), voor minister, betekent letterlijk “roeier van een lagere categorie”, “ondergeschikte roeier”, of “lage roeier”.

De roeiers werden niet ingehuurd voor werk, noch betaald voor hun diensten, maar zij waren slaven. Deze mannen ontvingen niets anders dan voedsel en water. Ze roeiden onophoudelijk, bewogen door slagen, onderworpen aan martelingen, zweet, honger, dorst.

Mannen die de taak hadden om gewoon te roeien tot de dood. Ze hadden alleen hoop om het licht te zien vergezeld met de korte rust, voedsel en water, niets meer.

“Roei, roei, roei tot de dood.”
Er is geen probleem, de dood voor een roeier van het christelijke schip is winst.

Met dank aan: Bisschop Márcio Carotti

Laat hier uw reactie achter.

Of vul het onderstaande formulier in.

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden gemarkeerd met *