Boodschap

Vragen, zoeken, kloppen…

Waarom dien ik te vragen, als God weet wat ik nodig heb?

Waarom dien ik te zoeken, als God weet wat ik moet vinden?

Waarom dien ik te kloppen, als God weet dat ik aan de deur sta?

Als de Alwetende, weet God alles. Niets, absoluut niets is verborgen voor Zijn ogen. Het verleden, heden en toekomst zijn als een foto in Zijn handen.

Maar waarom dien ik zoveel moeite te doen en te vragen, zoeken, kloppen, strijden, volharden, erop aandringen, kortom, offeren om mijn rechten in Christus Jezus, die beloofd staan in de Bijbel, in bezit te nemen?

In feite is er tussen het willen en het realiseren een enorme woestijn om door heen te gaan. Alleen degenen die dapper en vastbesloten zijn,  kunnen het overwinnen. Mensen die verlegen, laf, bang zijn en nog erger, degenen die blijven klagen tijdens het doorlopen van de woestijn naar het Beloofde Land, blijven op de weg.

Hoe weten we wie wel of niet verdient om het in bezit te nemen? De persoonlijke intuïtie van een ieders geloof.

De openbaring van de Grootheid van God op deze wereld, is niet voor de avontuurlijke of nieuwsgierige mensen. Wie deze Grootheid in hun eigen leven wilt zien, dient eerst de grootheid van zijn geloof te bewijzen.
Abraham bewees de grootheid van zijn geloof toen hij de actie ondernam om de Stem van God te gehoorzamen.

“Door het geloof heeft Abraham, toen hij door God op de proef gesteld werd, Izak geofferd” (Hebreeën 11:17).

Als God Zijn vriend Abraham op de proef stelde, hoe meer wij!

En er is meer: Hij vraagt niets dat wij niet kunnen doen. Het geloof dat Hij ons geeft, is om Zijn wil uit te voeren.

Dit geloof scheidt degenen die van God zijn, van degenen die niet van God zijn. Het scheidt degenen die geloven en de Gedachtes van God in praktijk zetten.

Het geloof is individueel. Het geloof oordeetl en beslist wie het wel of niet verdient om de Beloftes in bezit te nemen.

Ondanks het feit dat iedereen geloof heeft, is het probleem dat niet iedereen moed heeft om zijn intuïtie te gehoorzamen.

U kunt de voordelen van het geloof niet bereiken zonder uw eigen geloof te gebruiken.

Zoals het geld een ruilmiddel is bij een commercieel transactie, zo is het geloof in de relatie met God ook geweest.

Zonder het praktijk van het geloof is het onmogelijk om God te behagen en Zijn gunsten te verdienen.

Bisschop Edir Macedo

Deixe o seu comentário

Ou preencha o formulário abaixo.

O seu endereço de email não será publicado. Campos obrigatórios marcados com *