Boodschap

Waarom trok Elia zoveel aandacht van God?

Vrijmoedigheid (1 Koningen 17:1) – Omdat hij de moed had om te verklaren dat het niet zou regenen totdat hij had besloten dat het zou regenen, alleen om de “god Baäl”, die werd beschouwd als de heer van vruchtbaarheid en regen, te confronteren.

Gehoorzaamheid (1 Koningen 17:9) – Want God gebood hem naar een weduwe in Zarfath te gaan, en hij gehoorzaamde. Menselijk gesproken, wat zou een weduwe, in de toestand waarin zij leefde, te geven hebben? Maar zelfs zo, gehoorzaamde hij.

Gedefineerd geloof (1 Koningen 18.18) – Omdat hij niet bang was, noch boog voor de afgoderij opgelegd door koning Achab en Izebel.

Dapperheid (1 Koningen 18:22-24) – Omdat hij, ook al hij alleen op de Berg Karmel was, bereid was om de uitdaging van vuur aan te gaan.

Overgave (1 Koningen 18:30-35) – Omdat hij niet aarzelde om op het Altaar te zetten wat hem totaal afhankelijk zou maken van het Vuur der Hemelen (Heilige Geest).

Oprecht gebed (1 Koningen 18:36-38) – Omdat hij in gebed niet de eer voor zichzelf vroeg, maar alle glorie aan God gaf. Door die houding, zorgde hij ervoor dat iedereen in één keer erkende dat ALLEEN DE HERE GOD IS! HAHAHAHA

Velen willen dat het gezin en hun vrienden erkennen dat hun God de ware God is en zich tot Hem wenden, maar hoe? Het is simpel: DOOR HET VUUR DOEN NEERDALEN (HEILIGE GEEST) IN ZIJN LEVEN, ZULLEN ZE ERKENNEN!

Dit was de geest en kracht van Elia: VRIJMOEDIGHEID, GEHOORZAAMHEID, GEDEFINIEERD GELOOF, DAPPERHEID, OVERGAVE EN OPRECHT GEBED. Als de Here God in ons deze kenmerken en houdingen vindt, DAALT HET VUUR VAN DE HEILIGE GEEST NEER!

Met dank aan: Bisschop André Cajeu

Laat hier uw reactie achter.

Of vul het onderstaande formulier in.

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden gemarkeerd met *