Boodschap

Waarom zorgen maken?

Één van de grootste en dodelijke zonden, is de enorme bezorgdheid met de mening van anderen. Degenen wiens gedachtes zo bezig zijn, verliezen kostbare tijd. Ze konden attent zijn om de ideeën en inspiraties van Boven te horen en nuttig te zijn voor de Allerhoogste.

U kunt niet verwachten dat de zegel van de Heilige Geest, in staat zal zijn om Zijn zoete Stem, ten midden van de wervelwind van zoveel anderen, op te leggen. Des te minder wanneer het verstand bezorgd is met de mening van anderen.

Het kwaad werkt zo: hij inspireert zijn praatzieke mensen om te bekritiseren, uit de tent te lokken, kortom, de mensen naar beneden te halen die aan het strijden zijn om door het geloof te overleven.

Echter, het is aan degenen die van het geloof zijn om voor zichzelf te zorgen en hun geestelijke oren open te houden voor de begeleiding van de Geest. Zoals Hij Zijn Zoon en de discipelen heeft begeleid, wilt Hij ook in u en door u stromen!

Hij heeft hier plezier in, maar het hangt van uw aandacht af.

Zolang er geen consideratie is met Hem, kan er niets gedaan worden voor degenen die voor niets jammeren.

Mijn vrienden, wees wijs. De Geest van God wilt ons terug naar het Hof van Eden leiden. Verlies deze visie niet en laat niet toe dat uw zenuwcellen verbrand worden door de hitte van de woede van degenen die reeds branden.

Wees gezegend!

Bisschop Edir Macedo

Deixe o seu comentário

Ou preencha o formulário abaixo.

O seu endereço de email não será publicado. Campos obrigatórios marcados com *