Boodschap

Wanneer God praat

In het verleden sprak God vele malen en op verschillende manieren. Door dromen, visioenen en profetieën gebruikte Hij toegewijde dienaren die gescheiden waren van de zonde om Zijn wil over te brengen.

Door Zijn Zoon Jezus bevestigde Hij niet alleen de oude profetieën, maar kondigde ook de komst van het Koninkrijk van God aan en hoe het binnen te gaan.

Na Zijn dood, opstanding en hemelvaart stuurde de Here Jezus de Trooster om het werk van de Behoudenis te continueren.

Tot vandaag blijft de Geest van God praten, maar niet langer door dromen, visioenen of profetieën. Maar alleen, door Zijn Woord – de Heilige Bijbel.

Dan rijst de vraag: voor wat is de gave van profetie?

“Wie echter profeteert, spreekt tot mensen woorden van OPBOUW, VERMANING en TROOST.” (1 Korinthe 14:3)

Zoals u kunt zien, is de gave van profetie niet om iemands toekomst te raden of te voorspellen. Maar om de kerk op te bouwen, te vermannen en te vertroosten.

Hoe praat de Heilige Geest?
Hoe zeker te zijn van Zijn stem?
Hoe zich niet laten misleiden door andere stemmen?

Er is maar één manier: uit het water en de Geest geboren worden om de Goddelijke natuur te verkrijgen en in staat te zijn om Zijn Woord te begrijpen.

Alleen zij die uit de Geest geboren zijn, hebben de Geest om Zijn manier van praten door de Bijbel te herkennen. Kijk hoeveel christenen (geboren uit het vlees) zijn misleid door de geesten van de antichrist in de bijbelse interpretatie!

Let op de soort relatie tussen de Vader en de Zoon in de woorden van Jezus:

“…niemand kent de Zoon dan de Vader, en niemand kent de Vader dan de Zoon, en hij aan wie de Zoon het wil openbaren.” (Mattheüs 11:27)

De stem, begeleiding of inspiratie van de Heilige Geest, via de Bijbel, laat geen enkele luisteraar twijfelen. Vooral voor Zijn kinderen.

Het probleem is dat er niet altijd oren zijn die op Zijn stem willen letten.

God praat.
Hij praat met Zijn kinderen en ook met de anderen.
Hij praat door Zijn geschreven Woord.
Hij praat door Zijn ware dienaren in de prediking (profetie) van het evangelie.

God maakt ook gebruik van de gelegenheid om te praten te midden van de dagelijkse problemen.

Zijn zoete en zachte stem wordt sterk in de woestijn. Hoe groter de eenzaamheid, des te hoger en luider is Zijn stem.

Bisschop Edir Macedo

Laat hier uw reactie achter.

Of vul het onderstaande formulier in.

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden gemarkeerd met *