Boodschap

Wat is uw motivatie geweest?

De waarde bepaalt de motivatie die we hebben om wat dan ook te zoeken. Als we weten dat er 1 euro op een plek is, en dat het van ons zal zijn als we het zullen vinden, kunnen we het zelfs zoeken, maar omdat het alleen 1 euro is, raakt de motivatie snel op, zelfs als we het nog niet hebben gevonden. Echter, als het 1 miljoen was, slaapt de persoon niet, eet de persoon niet en vergeet hij alles en iedereen om die waarde die “zijn leven kan veranderen” te zoeken. Er is tot het eind een totale motivatie.

“Het Koninkrijk der hemelen is gelijk aan een schat, verborgen in een akker, die een mens ontdekte en verborg, en in zijn blijdschap erover gaat hij heen en verkoopt al wat hij heeft en koopt die akker” (Mattheüs 13:44).

Wat is de waarde van de Heilige Geest in uw leven?

“Maar de Trooster, de Heilige Geest, Die de Vader zenden zal in Mijn Naam, Die zal u in alles onderwijzen en u in herinnering brengen alles wat Ik u gezegd heb” (Johannes 14:26).

Trooster: Want de pastor zal hoogstwaarschijnlijk niet met de persoon zijn wanneer iemand sterft, in de onrechtvaardigheden enz.

Onderwijzen: Vooral in de woestijn, met de pijnen van het leven.

Herinnering: Tijdens de verdrukkingen, herinnert de persoon zich normaal gesproken de materiële veroveringen, de genezing en zegens niet en doet het de persoon niet tot het eind weerstand bieden. Echter, de Heilige Geest brengt een woord, een voorbeeld, een herinnering die ons versterkt.

Wanneer een persoon de waarde die de Heilige Geest heeft, inziet, wordt het Koninkrijk van de Hemelen zijn prioriteit.

Het maakt niet uit wat het offer dient te zijn, de persoon zal alles doen wat gedaan moet worden en niemand hoeft het te zeggen. De persoon weet wat het is. ZIJN MOTIVATIE ZAL TOTAAL ZIJN!

Met dank aan: Bisschop Gonçalves

Deixe o seu comentário

Ou preencha o formulário abaixo.

O seu endereço de email não será publicado. Campos obrigatórios marcados com *