Boodschap

Wat vertegenwoordigen de Eerstelingen en de Offerandes?

Met de toenadering van Moederdag, die aankomende zondag wordt gevierd, profiteren we van deze datum om na te denken over de voortreffelijkheid van het cadeau dat we geven aan degenen waar we van houden.

Sinds kleins af aan worden de kinderen op school bemoedigd om hun liefde aan hun moeders te tonen. Maar, omdat ze zelf geen financiële middelen hebben, wordt normaal gesproken het kleine beetje vaardigheid op de proef gesteld om een tekening als cadeau te presenteren. Naast het feit dat een kind zijn lijnen niet kan beheersen, noch het begrip heeft van de proporties, perspectief en samenstellen van kleuren, doet zij met blijdschap wat haar juffrouw vraagt.

Met ervaring in het opvoeden, had ik de gelegenheid om te zien hoe de kleintjes uren, soms zelfs dagen voorover leunden op hun tafels om hun liefde te transformeren in iets op papier om het te geven aan hun heldinnen. Ze tekenden huizen, auto’s, jurken en dat wat in het dagelijks leven komt als een behoefte in de dromen van hun families.

Normaal gesproken zien we op de dag van het eerbetoon, vrouwen die hun tranen laten vallen terwijl ze een simpel stuk papier vasthouden. Weet u waarom dit gebeurt? Ze kunnen in dat gebaar de uitdrukking van oprechte liefde van hun kinderen zien. Zelfs als dat element geen financiële waarde heeft, kan het iets sterks betekenen voor de relatie van het kind en zijn moeder.

Dit is ook zo met de offerandes en tienden die God aan ons vraagt. De Almachtige kijkt in feite niet naar de financiële waarde van wat wij Hem aanbieden, het is het feit dat wij Hem als Eerste in ons leven zetten. Door middel van de tienden en offerandes, wordt het geloof van een ieder zichtbaar, want niets test een mens meer dan zijn portemonnee. De mensen die zich vastklampen aan hun financiële middelen en behouden wat aan de Here toebehoort, met het bedrieglijke gevoel van veiligheid, zijn er niet weinig. Met deze handeling laten zij duidelijk hun ongelovige en kleine aard zien, omdat ze de Wil van God niet prioriteren.

Maar dan vraag ik: aangezien de HEER rijk is en Eigenaar is van alles, waarom heeft Hij onze tienden en offerandes nodig? Zou Hij overleven of vooruitgaan met wat wij aan Hem gaven? Nee, absoluut niet!

“Des HEREN is de aarde en haar volheid, de wereld en die daarop wonen” (Psalmen 24:1).

Zijn vraag dient om, op een praktische en duidelijke manier, degenen die in Hem geloven en degenen die niet in Hem geloven te onderscheiden.

Immers, wat wij in onze handen voor Zijn grootheid brengen is minimaal. Wij hebben alleen iets, omdat Hij het in de eerste instantie aan ons gaf.

Het bedrag dat wij op het Altaar zetten, is vergelijkbaar met de simpele “kinderlijke tekening op papier”. Ogenschijnlijk een kleine donatie, maar het draagt een diepere betekenis in zich, want het drukt letterlijk onze trouwheid uit aan Degene die de les achterliet. Hiernaast bewijst het dat we geloven en vertrouwen in de Goddelijke capaciteit, in het voorzien en zorgen voor onze levens. Vanwege deze tastbare demonstratie van geloof, maakt de mens het mogelijk dat God de wereld evangeliseert en Zichzelf op een machtige manier manifesteert om in alle behoeftes van Zijn kinderen te voorzien.

Met dank aan: Núbia Siqueira

Deixe o seu comentário

Ou preencha o formulário abaixo.

O seu endereço de email não será publicado. Campos obrigatórios marcados com *