Boodschap

Wie ben ik?

vraagteken“…Wie zeggen de scharen, dat Ik ben?…Maar gij, wie zegt gij, dat Ik ben? Petrus antwoordde en zeide: De Christus Gods” (Lucas 9:18,20).

Toen de Here Jezus deze vraag stelde, wilde Hij de antwoorden niet horen zodat Hij de fouten of misvattingen over Hem kon rechttrekken.

Natuurlijk wist Jezus wie Hij was, desondanks, hadden het volk en de discipelen de vrijheid om te zeggen wat ze wilden. Het is verbazingwekkend hoe Hij, ondanks het feit wie Hij was, Zich blootstelde voor de menselijke beoordeling.

Heeft u zich al eens voorgesteld hoe het zou zijn als wij de mensen die wij kennen, zouden toelaten om te beoordelen wie wij echt zijn? Wat zouden wij horen als wij de totale vrijheid aan hun gaven om alles te zeggen wat zij willen, zonder bang of bezorgd te zijn om verkeerd begrepen te worden, over wat zij over ons denken en wie wij in hun ogen zijn?

Toen de profeet Samuël naar Saul ging om tegen hem te zeggen wie hij was, accepteerde Saul het niet. Hij maakte verschillende smoesjes en loog om zich te rechtvaardigen. Daarna toonde hij wie hij in werkelijkheid was en zijn einde was tragisch (zie 1 Samuël 15:19-21).

De profeet Nathan ging naar David om hem te vermanen, om hem te tonen wie hij werkelijk was. David accepteerde het, probeerde zichzelf niet te rechtvaardigen, hij berouwde zich van zijn zonde en toonde dat, hoewel hij iets monsterlijks had gedaan, en daar duur voor betaalde, hij een Man van God was (zie 2 Samuël 12:7,11-13).

De Here Jezus leidde zijn leven niet gebaseerd op verwarring, Hij was heel serieus wat zijn werk betrof, en baseerde Zich niet op de adviezen van de ongelovigen; Hij zei altijd wat de mensen moesten horen en niet wat zij wilden horen, kortom, Hij had een onberispelijk leven.

Daarom zei men dat Hij Elia, Johannes de Doper of één van de profeten was en degenen die Hem van dichtbij kenden, Zijn discipelen, zagen dat Hij de Christus, de Zoon van de levende God was.

En degenen die ons van dichtbij kennen, wat zeggen zij dat wij zijn? Wat voor getuigenis hebben wij gegeven? Wat voor antwoord zouden zij geven op deze vraag: WIE BEN IK?

Met dank aan: Bisschop Gonçalves

Laat hier uw reactie achter.

Of vul het onderstaande formulier in.

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden gemarkeerd met *