Boodschap

Wie heeft dorst? Wie gelooft?

‘…stond Jezus daar en riep: Als iemand dorst heeft, laat hij tot Mij komen en drinken. Wie in Mij gelooft, zoals de Schrift zegt: Stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien (Johannes 7:37-38).

Toen de Here zei “Als iemand dorst heeft…”, probeerde Hij niet meer discipelen uit de blije menigte te vissen. Nee! Duizendmaal nee!

Hij wist dat de dorst waar Hij naar verwees het privilege van weinigen was.

De dorstige mensen die door de Heer worden uitgenodigd zijn simpele mensen, handmatig gekozen door de Heilige Geest.

Wie dorst heeft wordt, zelfs als hij in de zonde leeft, door God geroepen om zijn dorst te lessen. Welnu, als de dorstige zondaar wordt geroepen om te drinken, stel u zich dan degenen voor die al vrij werden van de zonden en rein zijn in het geloof!

Echter, zodat de zondaar van het Water kan drinken, dient hij zijn zonden te belijden, verlaten en zich over te geven aan de Here Jezus.

Maar zij die al werden gered van de hel en die niet in de zonde leven kunnen het beloofde Water zelfs van Jezus eisen. Precies! Zij kunnen, wanneer zij willen, eisen dat hun dorst gelest wordt.

Het Water is immers alleen voor zij die dorst hebben. Hetzelfde is van toepassing op “Wie gelooft…

Wie gelooft is hij die door de Heilige Geest werd aangeraakt, net zoals hij die dorst heeft door Hem werd aangeraakt.

Zij die dorst hebben of zij die geloven zijn al door God geroepen. Zij zullen echter alleen uit de Bron drinken wanneer zij besluiten tot de Bron te gaan.

Jezus nodigt uit wie dorst hebben en geloven.

De Heilige Geest geeft de dorst en het geloof.

Het is aan de dorstige om te “graven tot hij het Water vindt” en aan de gelovige om te “graven tot hij de Rivier van het Levend Water vindt” dat onder zijn voeten stroomt.

God verricht geen magie om levens te transformeren, maar geeft geestelijke visie en fysieke conditie om Zijn Beloften te bewerkstelligen.

Bisschop Edir Macedo

Laat hier uw reactie achter.

Of vul het onderstaande formulier in.

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden gemarkeerd met *