Boodschap

Zie het onzichtbare, geloof in het onmogelijke!

Toen klaagde Abraham tot God en zei: “Eeuwig en Soeverein, wat baat het Uw geschenken voor mij als ik geen kinderen heb?” Onmiddellijk bracht God hem uit de tent en zei tegen hem om naar de sterren in de hemel te kijken en ze te tellen. Genesis 15

Abrahams reactie was onmiddellijk. Hij had geloof in God. Hij heeft dit bewezen met zijn gehoorzaamheid voor bijna 25 jaar. Hij geloofde in Zijn onmetelijke macht.

Maar hij had moeite om het onzichtbare te zien en in het onmogelijke te geloven. Maar vanuit zijn visie, “viel het kwartje” en realiseerde hij zich de Grootheid van de Almachtige. Dat wil zeggen, Abraham geloofde in God, maar stelde zich Zijn Scheppingsmacht, Zijn Grootheid niet voor …

U kunt het geloof niet scheiden van de verbeelding. Wie gelooft, moet zich kunnen voorstellen wat hij wil bereiken. Het bewijs hiervan zijn de talloze getuigenissen die we bij de UKGR zien.

Veel arme mensen hebben door het geloof een voorspoedig leven bereikt. Echter, niet allen. Waarom? Omdat ze opgevoed werden onderworpen aan de cultuur van de ellende. Twintig, dertig, vijftig jaar leven met de armoede, en uiteindelijk beperken ze zichzelf en God, omdat ze denken dat het een zonde is om een overvloedig leven te hebben.

Mensen die ooit het beste van dit land hadden en in schande zijn gevallen, alles hebben verloren, waaronder waardigheid, door het kennen van de beloften van God, zetten onmiddellijk het geloof in de praktijk doormiddel van het offer, en hierdoor vervoeren ze opnieuw wat ze hadden verloren en vermenigvuldigd. Dit komt omdat ze ooit toegang hadden tot de rijkdom. Oftewel, zelfs in de ellende bewaren ze de visie van een voorspoedig leven. Deze visie is wat het verschil maakt.

Abraham moest diezelfde sterren ontelbare malen hebben gezien, maar hij had nooit gedacht dat zijn nakomelingen ontelbaar zouden zijn zoals de sterren.

Met andere woorden, het is niet genoeg om in God de Almachtige te geloven. U moet zich voorstellen dat Hij onmogelijke en machtige dingen tot stand brengt.
Om het geloof te materialiseren, moeten we ons voorstellen wat we willen.

“De HEERE van de legermachten heeft gezworen: Voorwaar, zoals Ik het Mij voorgenomen heb, zo zal het gebeuren, en zoals Ik het besloten heb, zal het tot stand komen.” (Jesaja 14:24)

Zoals ik heb gedacht, dit is, zoals ik me VOORSTELDE, zo zal het GEBEUREN;
Zoals ik heb vastgesteld, dit is, zoals ik GELOOFDE (geloof), zo zal het TOT STAND KOMEN.

Verbeelden is dagdromen, projecteren, tekenen in het verstand wat u wilt bereiken. Dit is geloof dat verbonden is met de verbeelding.

Wie gelooft verbeeldt, droomt, projecteert en tekent in zijn verstand wat hij wil. En verliest dit nooit uit het oog!

Bisschop Edir Macedo

Laat hier uw reactie achter.

Of vul het onderstaande formulier in.

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden gemarkeerd met *