Boodschap

Zij werden niet gespaard…

Zij werden niet gespaard, hoe zit het met u?

De boze geesten die vandaag de dag stelen, doden en vernietigen, waren ooit pure engelen die de Schepper, duizenden, miljoenen of misschien zelfs miljarden jaren geleden dienden.

Ze werden geschapen om te dienen als boodschappers van de Allerhoogste. Ze leefden in Zijn aanwezigheid, deelden Zijn licht en zij waren ook het licht in het Koninkrijk van de Hemel.

Veroordeeld om voor altijd demonen te zijn, strijden zij vandaag de dag heel hard om degenen die willen hebben wat zij verloren, af te leiden.

Waarom verloren ze hun engelachtige aard?

Omdat zij zondigden. Ze waren ongehoorzaam aan de discipline van het Koninkrijk van God. Daarom spaarde de Hemelse rechtvaardigheid hen niet. Ze werden naar de hel verworpen en geketend aan de kettingen van duisternis, waar zij zullen wachten op de Dag van het Oordeel.

Conclusie: Als God vroeger de opstandige engelen niet spaarde, zal Hij dan degenen die vandaag de dag opstandig zijn tegen Zijn Woord sparen?

Hetzelfde gebeurde met de mensheid gedurende de tijd van Noach. De Heer zag dat de mensen corrupt waren en besloot om een einde te maken aan al het leven op aarde door een grote zondvloed te sturen. Onder de duizenden mensen werden alleen Noach en zijn familie gespaard.
De corrupte maatschappij werd niet gespaard, zal Hij dan de corrupte maatschappij van vandaag de dag wel sparen?

“Daarop zeide de HERE: Het geroep over Sodom en Gomorra is voorwaar groot, en haar zonde is voorwaar zeer zwaar” (Genesis 18:20) NBG ’51.

Nadat Hij had bewezen dat die inwoners een leven leidden van losbandigheid, waarbij zij zich overgaven aan de vieze lusten van het vlees, tot het punt dat ze van seks een afgodische aanbidding maakten, samen met praktiseren van veel andere slechte handelingen, deed de Heer vuur en zwavel over hun komen. Hij veranderde ze in as en maakte een voorbeeld van hen, daarmee gaf hij een waarschuwing af aan anderen die zo’n soortgelijk leven wilden leiden.
Waren er geen onschuldige kinderen? Pasgeborene baby’s? Dieren? Niemand ontkwam aan de Hemelse rechtvaardigheid op die dag, behalve Lot en zijn twee dochters.
Zal Hij dus degenen sparen die vandaag in een soortgelijk of ergere situatie leven?

“Want indien God engelen, die gezondigd hadden, niet gespaard heeft, maar hen, door hen in de afgrond te werpen, aan krochten der duisternis heeft overgegeven om hen tot het oordeel te bewaren; en de wereld van de voortijd niet gespaard heeft, maar Noach, de prediker der gerechtigheid, met zeven anderen bewaard heeft, toen Hij de zondvloed over de wereld der goddelozen bracht; en de steden Sodom en Gomorra tot as verbrand, tot omkering gedoemd en ten voorbeeld gesteld heeft voor hen, die goddeloos zouden leven” (2 Petrus 2:4-6) NBG ’51.

Als de Almachtige de zondaars niet vergaf in het verleden, hoe kunnen wij dan gespaard worden tenzij wij ons berouwen voor de behoudenis die Hij ons voorstelt?

Laat hier uw reactie achter.

Of vul het onderstaande formulier in.

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden gemarkeerd met *

Geen reacties

Sharmila Sitaram-Kolhoe Beantwoorden 8 maart 2012 om 20:37

Iedereen krijgt de kans om GOD te leren kennen en om behouden te worden. Maar jammer genoeg willen velen dit niet. Zij weigeren de wil van god te doen door hun eigen wil te doen (de begeerten van het vlees) Ze kunnen niet zeggen dat ze de kans niet gekregen hebben om God te leren kennen. Jij kiest ervoor waar je ziel gaat na de dood. Denk hierover na!

oety noventa Beantwoorden 10 maart 2012 om 12:25

zij werden niet gespaard

God spaart degene die met hem wandelen.
Hij heeft iedereen zijn eigen wil gegeven om te kiezen
zorg dat je in het licht blijven wandelen,omdat
Jezus is de weg de waarheid en het leven.zorg dat je goed kunnen kiezen.

Mw. Marion Beantwoorden 14 maart 2012 om 07:58

Deze boodschap laat ons zien dat wij Gods Koninkrijk binnen komen alleen als wij ons onderwerpen aan zijn discipline.Als God de opstandige engelen toen niet heeft bespaard,hoe zal Hij vandaag de dag ons sparen? Wie het Koninkrijk van God wil binnen treden,moet zichzelf aan God onderwerpen.