Boodschap

Zou God onrechtvaardig zijn?

injusto-706x432Hoeveel is een ziel waard in de ogen van God? De Bijbel laat zien dat er “blijdschap zal zijn in de hemel over één zondaar, die zich bekeert, meer dan over negenennegentig rechtvaardigen, die geen bekering nodig hebben” (Lucas 15:7).

En een zielenwinnaar, hoeveel is hij waard? Uw waarde is zeker onberekenbaar en wanneer uw grootste rijkdom eenmaal niet van deze wereld is, kan het alleen verkregen worden door eerlijkheid en de oprechte wens om het koninkrijk van de duisternis te reduceren.

Iedereen die zich beschikbaar stelt om zielen te winnen voor het Koninkrijk der Hemelen, heeft hetzelfde verlangen als de Almachtige in zich. Hij bespaart geen moeite wanneer het gaat om een gekwelde ziel uit de klauwen van het kwade te rukken. De onderstaande getuigenis toont de VREUGDE VAN GOD in het gezicht van de man. Zich bewust zijnde van zijn nederige conditie, vroeg hij geen voorspoed, oplossingen voor de persoonlijke problemen of zelfs de genezing van zijn aandoening. Zijn Grootste Schat is het vinden van de Here Jezus Christus. Hierdoor is zijn enige droom om een zielenwinnaar te worden.

Beantwoord nu: Zou God onrechtvaardig zijn om de mensen die ons helpen om zulke mensen te bereiken, niet te zegenen?

De vrucht des rechtvaardigen is een boom des levens; en wie zielen vangt, is wijs (Spreuken 11:30 Statenvertaling).

Help ons ook om de hemel te vullen.

Bisschop Edir Macedo

Deixe o seu comentário

Ou preencha o formulário abaixo.

O seu endereço de email não será publicado. Campos obrigatórios marcados com *