Boodschap

Bron van het water des levens

“En Hij sprak tot mij: Zij zijn geschied. Ik ben de alfa en de omega, het begin en het einde. Ik zal de dorstige geven uit de bron van het water des levens om niet.”

Openbaring 21:6

De prijs om tot de Bron van het Water des Levens te komen en het eeuwige leven met God te verkrijgen, is door middel van het geloof de Here Jezus als Enige Redder van uw ziel te accepteren.

Ester Bezerra

Deixe o seu comentário

Ou preencha o formulário abaixo.

O seu endereço de email não será publicado. Campos obrigatórios marcados com *