Boodschap

De volkomenheid zoeken

“Maar die volharding moet volkomen doorwerken, zodat gij volkomen en onberispelijk zijt en in niets te kort schiet.”

Jakobus 1:4

De Wetten van God gehoorzamen, altijd streven om hetgeen geleerd werd in praktijk te zetten en zich nog te verbeteren in de bediening aan de Allerhoogste, deze persoon zal voorzeker de Glorie van God hier op aarde zijn.

Ester Bezerra

Deixe o seu comentário

Ou preencha o formulário abaixo.

O seu endereço de email não será publicado. Campos obrigatórios marcados com *