Boodschap

Einde der tijden, haat

En gij zult door allen gehaat worden om mijns naams wil. Maar wie volhardt tot het einde, die zal behouden worden.

Marcus 13:13

Zij die God dienen worden beloond met een leven van vrede en blijdschap dat verkregen wordt door de Beloften van God. Daarom worden zij door velen benijd en gehaat. Maar het is noodzakelijk om te waken om in dit geloof bewaard te blijven.

Ester Bezerra

Deixe o seu comentário

Ou preencha o formulário abaixo.

O seu endereço de email não será publicado. Campos obrigatórios marcados com *