Boodschap

Gedachten van God

“Want mijn gedachten zijn niet uw gedachten en uw wegen zijn niet mijn wegen, luidt het woord des Heren.”

Jesaja 55:8

Hier toont God, De Almachtige, Zijn Goedheid, Zijn Rechtvaardigheid, Zijn Beste Bedoeling jegens de mens, door allen te zegenen en de Weg van de Behoudenis aan de wereld te openbaren.

Ester Bezerra

Deixe o seu comentário

Ou preencha o formulário abaixo.

O seu endereço de email não será publicado. Campos obrigatórios marcados com *