Boodschap

Gekozen gedachten

“De gedachten van de rechtvaardigen zijn een en al recht, de wijze raadgevingen van de goddelozen zijn bedrog.”

Spreuken 12:5 Herziene Statenvertaling

De rechtvaardigen spreken over hetgeen ze uit het Woord van God leren en toepassen in hun leven, daarom zijn ze verstandig en wijs. Maar de onrechtvaardigen spreken op een verachtelijke manier, volgens de leugens en het bedrog die ze leven.

Ester Bezerra

Deixe o seu comentário

Ou preencha o formulário abaixo.

O seu endereço de email não será publicado. Campos obrigatórios marcados com *