Boodschap

Het Altaar en het Woord

“Vervolgens schreef Mozes al de woorden van de HEERE op. Hij stond ’s morgens vroeg op en bouwde onder aan de berg een altaar en richtte twaalf gedenkstenen op voor de twaalf stammen van Israël.” (Exodus 24:4)

Wanneer God Zijn Woord aan Zijn dienaren geeft, zoals Hij het aan Mozes gegeven heeft, moet dit op het bord van het hart geschreven worden, dat wil zeggen bewaakt en gehoorzaamd in het intelligent geloof, zodat u het Altaar van de Allerhoogste Heer blijft zijn.

Ester Bezerra

Deixe o seu comentário

Ou preencha o formulário abaixo.

O seu endereço de email não será publicado. Campos obrigatórios marcados com *