Boodschap

Zoeken in opstand

“En ik stelde mijn aangezicht tot God, den Heere, om Hem te zoeken met het gebed, en smekingen, met vasten, en zak, en as.”

Daniël 9:3

Wanneer de opstand groot is, is het noodzakelijk om een aanroeping als deze te hebben: met smekingen, vasten en zelfs het aandoen van een juten zak en as over het hoofd strooien, om de overwinning in alles te hebben. En de Heer, met Zijn oneindige genade, verhoort degenen die Hem zoeken in oprechtheid.

Ester Bezerra

Deixe o seu comentário

Ou preencha o formulário abaixo.

O seu endereço de email não será publicado. Campos obrigatórios marcados com *