Boodschap
Campagne van de Berg Sinai

Het is niet voor een ieder.
In feite hebben velen zich gepresenteerd. Een aantal avonturiers, sommige nieuwsgierigen en weer anderen als gokkers, die hun geluk willen beproeven.

Maar, het offer vereist geloof.
Geloof dat allen zift en alleen maar een paar kiest.

Een sterke hand

Hoe groter het doel, hoe harder de strijd en hoe groter het offer.
Hoe groter de droom, hoe groter het offer dat vereist is om het te kunnen bereiken.
Deze les komt van Boven.

Voor het altaar

En Hij ging tegenover de offerkist zitten en zag met aandacht, hoe de schare kopergeld wierp in de offerkist. En vele rijken wierpen er veel in. (Marcus 12:41) NBG 1951
Het werkwoord zag verwijst naar een zeer zorgvuldige analyse.

Waarom Berg Sinaï?

Sinaï is een natuurlijk altaar, een berg van 2,286 km hoog dat abrupt verschijnt in de Egyptische woestijn, hoger dan alle andere bergen in dat gebied. De berg staat ook wel bekend als Horeb