Boodschap
Een sterke hand

Hoe groter het doel, hoe harder de strijd en hoe groter het offer.
Hoe groter de droom, hoe groter het offer dat vereist is om het te kunnen bereiken.
Deze les komt van Boven.

De bevrijding van de Hebreeën uit Egypte leek op een onmogelijke droom uit. De kinderen van Israël waren de bron van de rijkdom en weelde van Egypte. Zij waren rijk ten koste van hun slavernij.

Hun vrij laten betekende een onherstelbaar verlies.

Egypte is de wereld, Farao is de duivel, de Israëlieten zijn het slavenvolk, de Berg Sinaï symboliseert berg Golgotha en Mozes werd gezonden door de Almachtige.

Toen de Here, Mozes zond, waarschuwde hij hem:

“Ik weet echter, dat de koning van Egypte u niet zal toestaan te gaan, zelfs niet door een sterke hand.” Exodus 3:19

Hoe zou hij de slaven kunnen bevrijden uit de greep van de duivel zonder een sterke hand te gebruiken? Dat wil zeggen, zonder ervoor te vechten, naar de oorlog te gaan, agressie of zonder een offer van geloof?

Kunt u uw geloof gebruiken zonder tegen religieuze gebruiken in te gaan?

Kunt u uw geloof gebruiken zonder tegen de wil van uw eigen vlees in te gaan?

Bovennatuurlijk geloof, op zichzelf, verzet zich tegen alles wat natuurlijk is.

Jezus spuugde op de grond, maakte slijk en zalfde de ogen van de blinde man, desondanks was hij niet genezen. Echter, omdat hij gehoorzaam was aan Zijn bevel, ondanks het feit dat het heel moeilijk was, werd hij genezen.

Wie heeft hem genezen: Jezus? Zijn speeksel? De slijk? Het badwater van Siloam?

Hij werd genezen vanwege zijn gehoorzaamheid aan het Woord van Jezus. Oftewel, door zijn eigen geloof.

Maar de Heer moest een sterke hand gebruiken om zijn geloof wakker te schudden.

Kon Jezus niet iemand vragen om water van Siloam te halen en zijn ogen te wassen? Zou dat niet makkelijker, eenvoudiger en menselijker zijn, in plaats om de jonge man de hele weg over de vallei te laten lopen om genezen te worden?

Sinds de dagen van Johannes de Doper tot nu toe breekt het Koninkrijk der hemelen zich baan met geweld en geweldenaars grijpen ernaar. Matteus 11: 12

Puur geloof gaat in tegen de principes van de menselijke aard. Wie kan dat begrijpen?

Echter, iedereen weet dat zonder uw natuurlijke geloof te offeren, het onmogelijk is om iets te veroveren in deze wereld?

Eveneens vereisen de voordelen van de Bovennatuurlijke Wereld het geweld van een bovennatuurlijk geloof.

Degenen die geloven gaan naar voren; degenen die niet geloven blijven achter.

Bisschop Edir Macedo

Een commentaar

  1. God verhoort gebeden,maar vraagt ook iets van ons terug.vb Volharden als
    teken van geloof,werken want God werkt met ons en niet voor ons.Wie niet wil werken zal ook niet voorspoedig zijn.De zegen komt als we bereid zijn te werken

Laat een commentaar achter