Het offer is niet alleen maar beperkt aan het volk van Israël en al helemaal niet aan de Universele Kerk van Gods Rijk. Het offer heeft altijd bestaan, omdat het een demonstratie van geloof is aan de god waarin men gelooft.

Bijvoorbeeld: de profeten van Baäl maakten een offer door zichzelf te snijden, zodat er vuur vanuit de hemel zou neerdalen. Er zijn mensen die een bepaald doel willen bereiken en hiervoor een belofte maken om kilometerslang op hun knieën te lopen, waarbij z, hiermee het gevoel hebben dat ze een offer maken aan de god waarin ze geloven. Degenen die voedsel en drank aan geesten aanbieden, zijn ook offers aan het maken.

Het offer is een demonstratie van het geloof van een persoon. En het is precies door middel van het offer dat er een gemeenschap is tussen de gelovige en zijn god. (Bekijk  in de bijbel: wanneer een persoon een offer maakt, dan associeert hij zich met degene aan wie hij offert, 1 Korintiërs 10)

Vanaf het moment dat de persoon aan God offert, dan accosieert de persoon zich met God. Het offer is een buitengewone moeite om een groot voordeel te bereiken, die gedaan wordt door persoonlijk verlangens en interesses te negeren.

In het seculiere leven maken allen hun offers, zoals: de strenge dieten om een beter figuur te bereiken; buitengewone uren werken, inclusief in het weekend, om een betere professionele positie te bereiken; jaren studeren om, in de toekomst, een goed financiële baan te ontvangen of sparen in plaats van op vakantie gaan, dit zijn handelingen die offers vereisen.

In het geestelijke leven is het niet anders, de persoon die behouden wilt worden dient zijn eigen wil te offeren. Hij dient te vergeven, vasten, omdat er door te offeren een betere relatie met God wordt bereikt.

God zelf, toen Hij de mensheid wilde redden, gebruikte de weg van offer, door Zijn Enige Zoon voor ons allen te geven. En toen de Here Jezus met Petrus aan het praten was over Zijn offer, probeerde die hem over te halen om het niet te doen, zeggende: “En Petrus nam Hem terzijde en begon Hem te bestraffen, zeggende: Dat verhoede God, Here, dat zal U geenszins overkomen! Doch Hij keerde Zich om en zeide tot Petrus: Ga weg, achter Mij, satan; gij zijt Mij een aanstoot, want gij zijt niet bedacht op de dingen Gods, maar op die der mensen.” (Matteüs 16:22-23) NBG 1951

En dit is precies hetgeen er gebeurt: het kwaad wilt niet dat de persoon offert, omdat hij weet dat als de persoon offert hij gecompenseerd zal worden.

Het offer is een directe beproeving met God, waarbij de persoon zegt: “Als ik tot God zal offeren, dan dient Hij mij te beantwoorden. Als Hij mij niet beantwoordt, dan weet ik dat de god aan wie ik heb geöfferd niet God is.”

Als het offer het geloof toont, dan dient deze resultaten te produceren.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>