Studie van de Openbaring

Wat als we u vertellen dat de wereld echt ten einde komt?

Het fascinerende boek van de Openbaring onthult gebeurtenissen met betrekking tot naties en volken van de planeet.

Daarom is de studie hiervan, vaak met behulp van oude historische documenten, die helpen met het verbreden en verdiepen van haar boodschap, heel noodzakelijk.

De Openbaring behandelt, boven alles, om de Persoon van de Here Jezus te benadrukken en Hem zichtbaar te maken. Hoe meer de lezer verdergaat in het lezen ervan, strevend om het te begrijpen, hoe meer hij geleidelijk een betere kijk zal hebben over de figuur van het Lam van God.

Het is overduidelijk dat Openbaring informatie verzamelt over toekomstige gebeurtenissen. Het is echter juist deze informatie die de hoogste en onbetwiste autoriteit van de Here Jezus onthult.

Het openbaart alle catastrofes die de aarde zal overkomen, maar het is niet alleen een boek om uzelf voor te bereiden, het is ook een boek van vertroosting voor de Kerk in de laatste tijden. Daarom is het niet genoeg om het slechts te lezen of ernaar te luisteren, u dient de geschriften voor uzelf te bewaren.

In feite, wordt met “bewaren” bedoeld, dat de Openbaring tevens dient als een boek met praktische lessen van morele instructies en niet slechts bestemd voor toekomstige onthullingen.

Studie van de Openbaring
Elke zondag om 18u

In Fruitweg 4 te Den Haag
En in alle UKGR Centra in Nederland (Klik hier voor de adressen)

Deixe o seu comentário

Ou preencha o formulário abaixo.

O seu endereço de email não será publicado. Campos obrigatórios marcados com *