Uitreiking van de Heilige Olie

Waar dient de Heilige Olie voor?

De Heilige Olie werd door God vooral gekozen als een instrument van het geloof om de zieken te genezen en als een contactpunt om alle krachten van het kwaad te overwinnen.

Op een wonderbaarlijke wijze leerde de Here Jezus Zijn discipelen om de mensen met de Olie te zalven en wonderen te verrichten.

De discipelen van Jezus zalfden de zieken en degenen die gekweld waren door het kwaad met de Olie, en zij op hun beurt werden genezen en bevrijd. De Olie symboliseert ook de Heilige Geest, Zalving, Voorspoed en van Hemelse voorziening onder andere vele bijbelse referentie.

“En zij dreven vele boze geesten uit en zalfden vele zieken met olie en genazen hen.”(Marcus 6:13)

“Is er iemand bij u ziek? Laat hij dan de oudsten…hem met olie zalven in de naam des Heren…” (Jakobus 5:14).

Op zondag 13 augustus zullen wij deze speciale uitreiking houden. U zult GRATIS een flesje olie ontvangen, ongeacht uw religie of achtergrond.
Tevens zult u op deze dag leren hoe u het dient te gebruiken om zowel fysiek als geestelijk gesproken een buitengewoon leven te bereiken.

Mis deze unieke gelegenheid niet!

De uitreiking van de Heilige Olie
Zondag 13 Augustus om 10u & om 15u

Aan de Fruitweg 4 in Den Haag
En in alle UKGR Centra in Nederland

Deixe o seu comentário

Ou preencha o formulário abaixo.

O seu endereço de email não será publicado. Campos obrigatórios marcados com *