Geen complexen meer

LiriaWeb1Thuis was er geen stabiliteit, mijn ouders maakten vaak ruzie. Mijn vader stichtte een ander gezin en dit was een schok voor ons gezin. Hierdoor werd ik een opstandig kind en was niks goed genoeg voor mij, bovendien ontwikkelde ik een wrok jegens mijn vader. Het stichten van een ander gezin toonde in mijn ogen dat hij niet van mij hield.

Ik voelde een immense leegte in mijn binnenste die ik op verschillende manieren probeerde te vullen. Ik ging naar feestjes maar die vulden mijn leegte maar tijdelijk. Het was voor mij heel belangrijk om elke dag mensen om mij heen te hebben zodat ik mij niet alleen zou voelen. Thuis was ik anders dan wanneer ik met vrienden was, ik droeg een masker. De mensen om mij heen vertelde me altijd dat ik mooi was maar wanneer ik in de spiegel keek zei ik altijd tegen mezelf “Je bent lelijk”, omdat ik mijzelf niet goed genoeg vond. De band tussen mijn moeder en mij was goed, maar het was meer een band van bescherming. Ik wilde haar beschermen en gelukkig maken omdat mijn vader dit niet kon doen. Ik loog altijd en begon op een gegeven moment zelfs in mijn eigen leugens te geloven en mijzelf daarvan te overtuigen. 10 jaar lang liep ik met deze opstapeling van problemen rond. De leegte maakte mij echt kapot.

Mijn moeder werd op een gegeven moment uitgenodigd om naar het UKGR Centrum te komen. Toen ze al een tijdje het UKGR Centrum bezocht, begon ik verandering in haar op te merken, zodoende nam ik op 17-jarige leeftijd ook de stap om naar het UKGR Centrum te komen. De eerste keer dat ik daar kwam, verdween de leegte die ik in mijn binnenste had. Omdat ik deze verandering zag, bleef ik komen. Ik deed mee aan voorstellen van Geloof en nam deel aan de gebedskettingen op vrijdag en zondag omdat ik gelukkig wilde zijn. Ik besloot ook om de LiefdesTherapie bij te wonen, omdat ik niet een relatie wilde hebben zoals die van mijn ouders. Ik wilde een gelukkig huwelijk waar er sprake was van liefde, trouwheid en begrip.

Vandaag de dag is mijn leven totaal anders. Ik draag geen masker meer, heb mijn vader kunnen vergeven en onze band met hem kunnen herstellen in de jaren die hem nog restte. Daarnaast heb ik geen complexen meer, waardeer ik mijzelf en ben ik al 7 jaar gelukkig getrouwd. Rust en vrede ontbreken niet meer in mijn leven.

Liria da Costa