Ik ben niet meer bang om mezelf te zijn

GeorgioRichardson (1)Van buitenaf gezien was mijn leven heel goed. Het ontbrak mij fysiek gesproken nergens aan, mijn ouders voorzagen in alles, maar met mijn binnenste was het een totaal ander verhaal. De werkelijke onrust in mij begon na de scheiding van mijn ouders. Ik droeg een masker en ondanks dat het leek alsof alles altijd goed met me ging, droeg ik veel haat, agressie en verdriet in mijn binnenste met me mee. Door altijd de lolbroek uit te hangen en veel te lachen probeerde ik mijn eigenlijk teruggetrokken persoonlijkheid te verbergen. Het was allemaal erg tegenstrijdig van binnen.

De situatie thuis werd op een gegeven moment ook niet ideaal meer en omdat er geen vrede was, begon iedereen zijn eigen weg te gaan en hierdoor verwaterde het contact thuis. Bovendien groeide ik, vanwege gebeurtenissen die in mijn jeugd hadden plaatsgevonden, op met het idee dat ik geen echte man was, en ook hier zag ik weer de noodzaak om te overcompenseren. Ik was mezelf niet, omdat de dingen die ik deed, niet hoorden bij de persoon die ik werkelijk was. Doordat ik dit wist, maar toch het tegenovergestelde deed, ontstond er een grote strijd in mij. Ik rookte, dronk, en probeerde ook rust te vinden in het schrijven van muziek. Maar het was allemaal tevergeefs.

Er waren beslissingen die ik al had genomen om te veranderen, maar na de uitnodiging van een goede kennis, besloot ik om naar het UKGR Centrum te gaan. In de UKGR vond ik de kracht om bij mijn beslissingen te blijven en zelfs andere goede beslissingen te nemen, die uiteindelijk hebben geleid naar mijn verandering als persoon. Ik volgde gebedskettingen, nam deel aan Campagnes van geloof en leerde hoe ik de juiste stappen moest zetten.

Ik kan mij tegenwoordig uiten in het maken van muziek, én het gebruiken om anderen te inspireren en bemoedigen. Ik heb de drank achter me gelaten en hoef niet meer te roken om rustig te worden. De rust die ik zocht heb ik nu van binnen, ik heb positieve doelen voor mijn toekomst, twijfel niet meer aan mijzelf en of ik wel een “echte man” ben.

Mijn leven is totaal anders, ik ben totaal anders. Ik ben niet meer bang om mezelf te zijn.

Georgio Richardson