Post Image

LOGO

Moed en Gehoorzaamheid

Gods ware kinderen zijn gekozen om Zijn prinsen op aarde te zijn. Ieder van hen draagt​​ de bevoegdheid om Zijn ambassadeur te worden.

“God echter, die rijk is aan erbarming, heeft, om zijn grote liefde, waarmede Hij ons heeft liefgehad, ons, hoewel wij dood waren door de overtredingen mede levend gemaakt met Christus, – door genade zijt gij behouden-, en heeft ons mede opgewekt en ons mede een plaats gegeven in de hemelse gewesten, in Christus Jezus…” (Efeziërs 2:4-6) NBG ’51.

Door de volheid van de Heilige Geest, zijn de kinderen van God de prinsen van Koning Jezus. Zij zijn gekozen om Zijn wil te doen, in overeenstemming met Zijn instructies, waar zij zich ook mogen bevinden.

Echter, zij moeten wel de moed hebben om te gehoorzamen.

Wat gebeurt er als een ambassadeur de bevelen van zijn gouverneur niet gehoorzaamt? Hij wordt onmiddellijk ontdaan van zijn gezag en het wordt aan iemand anders gegeven. Hetzelfde geldt voor degenen die zich verzetten tegen de wil van God. Zij worden beschouwd als rebellen en worden onmiddellijk verwijderd.

Ongeacht of zij vervuld waren met de Heilige Geest en of zij wel of niet profeteerden toen zij geroepen werden. Wij hebben Saul als voorbeeld hiervan. Ongehoorzaamheid leidt tot het verwijderen van de geestelijke autoriteit van een persoon.

U dient het volgende te begrijpen:

Ongehoorzaamheid aan de Heer betekent dat u gestopt bent met Hem te volgen, u hebt Hem verlaten.

Gehoorzaamheid aan de Heer betekent dat u gehoorzaam bent aan Zijn wil. Dit vraagt ​​om opoffering, want een dienaar die Zijn wil wilt doen, moet zijn eigen wil verloochenen.

Daarom zei Jezus: “Indien iemand achter Mij wil komen, die verloochene zichzelf en neme zijn kruis op en volge Mij” (Marcus 8:34) NBG ’51.

Ongetwijfeld is het veel makkelijker om uw eigen wil te doen, om het kruis op de grond te laten en om Hem niet te volgen.

Maar…

Wat hebt u eraan om het geloof te hebben om de wereld te veroveren en geen geloof te hebben om het Woord van God te gehoorzamen?

Ik heb de Heer om twee dingen gevraagd: toon mij Uw wil en geef mij de moed om hem te gehoorzamen.

Bisschop Edir Macedo

Vind je dit leuk? Deel het:

Gerelateerde artikelen

16 Responses to Moed en Gehoorzaamheid

 1. Sharmila Sitaram- Kolhoe1 maart 2012

  Geef je leven over aan GOD, wees sterk en moedig, vermijd het kwaad, negeer u eigen wil en volg GOD,Test het woord van God door te doen wat hij in zijn woord zegt en je zult zien GOD faalt niet, de zegeningen zullen over je komen

 2. Ana van Santen2 maart 2012

  Iedereen heeft problemen maar als je een kind van God bent word je probleem opgelost. Ik heb iedere dag mijn dagelijkse problemen maar de Heilige Geest geeft mij de leiding om ze op te lossen.

 3. Oety3 maart 2012

  vetrouw op God in goede en slechte tijden,want Hij is de gene die nooit faal.

 4. Mw. Daal3 maart 2012

  Zonder ontzag en onderwerping aan de Here wordt het op den duur onmogelijk om Hem te volgen/gehoorzamen. Mijn dagelijks gebed is om mijn vlees te kruisigen en dat de wil van mijn God geschiede in mijn leven. Makkelijk is het niet maar de Heilige Geest geeft aan mij elke dag/ moment de kracht om het te doen. Dit is mijn keuze om de wil van mijn God te doen.

 5. oety3 maart 2012

  Somige hebben het al onvangen,Maar door twijfels denken ze dat ze hebben het niet onvangen.Jesus had belooft dat hij een trooster voor ons zal sturen.

 6. Emly3 maart 2012

  Om Gods wil te doen moet je bereid zijn om alle verleidingen te negeren. Zodat je jezelf voledig aan hem kan toewijden.

 7. Kiran Jahani4 maart 2012

  zoals ze zeggen dat als je ongehoorzaam bent aan God je Hem verlaten hebt zelfs een kleine leugen is dat of iets waarvan je weet dat het fout is maar denkt dat het niemand kwaad doet, toch doet dat iets dat nog erger is, wanneer je dat doet en je was een kind van God dan ben je dat dus niet meer. Dus wees waakzaam!

 8. Eliana do rosario14 maart 2012

  door gehoorzaam te zijn aan God ontvangen wij de kracht en de autoriteit van God om alle problemen te overwinnen

 9. Lydia Mijnals21 maart 2012

  Dit hoeft maar kort gezegd te worden. Koning Jezus is alles en we moeten de Koning gehoorzamen, de geboden van God, dan zul je gezegend worden voorgoed!!!!

 10. Lenny Granviel24 maart 2012

  Gehoorzaamheid aan God betekend je eigen wil verloochenen om zijn wil te doen.

 11. kawita31 maart 2012

  Vraag aan GOD om u de kracht tegeven om Zijn Wil te praktiseren, Zijn stem te gehoorzamen en de zonde pad voor altijd te verlaten.

 12. Rogelique31 maart 2012

  God is boven alles!
  En als Hij voor een persoon alles is,dan zal deze automatisch daar naar handelen.
  Je gaat niet eens kijken naar wat je moet verlaten. Je doet het om Hem te behagen omdat er zonder Hem geen leven is en geen enkel reden om te leven.

 13. Jesarela Daal31 maart 2012

  vertrouw op GOD.
  als je hem vraagt om jouw te laten zien wat hij wilt dat je doet voor hem en hem daar ook de kracht voor vraagt, dan zal HIJ het jouw geven, als je het echt meent.
  vraagt het aan HEM met heel je hart en het verlangen om hem te behagen zonder te kijken naar de omstandigheden dan zal HIJ jouw die kracht geven.

  Jesarela Daal

 14. Venetia Fos5 april 2012

  Om God te volgen moet je moed hebben om je eigen wil te negeren en de wil van God te volgen.

 15. luisa7 april 2012

  Elke keer dat je God gehoorzaam voel je goed en krachtig van binnen, dit omdat je Gods wil hebt gedaan en Nee tegen de duivel zei.

 16. monica28 april 2012

  Het is iets heel groot om door God gekozen te worden. Om een ambassadeur van God te worden moeten wij instaat zijn om alles op alles te doen om Hem te verheerlijken. Je heb moed nodig om te vechten tegen je eigen wil en ook tegen alle twijfels. Het is heel belangrijk om God te gehoorzamen. Dat is de wapen tegen de vijand. God heeft macht om ons te beschermen tegen alles, maar wij dienen hem te volgen met geheel ons hart, kracht en verstand en in alle tijden zijn wil doen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

*

De volgende HTML-tags en -attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>