Boodschap

Dagen van duisternis

“Terstond na de verdrukking dier dagen zal de zon verduisterd worden en de maan zal haar glans niet geven en de sterren zullen van de hemel vallen en de machten der hemelen zullen wankelen.”

Matteüs 24:29

We zijn ons bewust van deze Profetie, maar we weten ook dat de kerk van de Here Jezus weggevoerd zal worden voordat deze catastrofes plaatsvinden. Het belangrijke is dat wij ons waakzaam klaarmaken voor de grote dag.

Ester Bezerra

Deixe o seu comentário

Ou preencha o formulário abaixo.

O seu endereço de email não será publicado. Campos obrigatórios marcados com *