Boodschap

De ware wijsheid

“Want wij breken valse redeneringen af en elke hoogte die zich verheft tegen de kennis van God, en wij nemen elke gedachte gevangen om die te brengen tot de gehoorzaamheid aan Christus,” (‭‭2 Korinthe‬ ‭10:5‬)

Er zijn mensen die trots zijn op hun kennis op basis van wetenschap en technologie. Maar zelfs met deze kennis kunnen ze niet wijs zijn. Maar zij die ernaar streven te weten hoe ze God moeten gehoorzamen, net zoals Jezus diende en Zijn Vader gehoorzaamde, kunnen de Ware Wijsheid vinden, die van boven komt.

Ester Bezerra

Deixe o seu comentário

Ou preencha o formulário abaixo.

O seu endereço de email não será publicado. Campos obrigatórios marcados com *