Boodschap

Meer zegens op het laatst

“En de HEERE zegende het latere leven van Job meer dan zijn eerdere. Hij had veertienduizend schapen, zesduizend kamelen, duizend span runderen en duizend ezelinnen.” (Job‬ ‭42:12‬)

Omdat Job rechtvaardig en oprecht was en zich van het kwade afwendde, hoewel hij beproefd werd in zijn geloof, met het verlies van zijn familie en bezittingen met veel pijn en leed, bleef hij toch geloven en trouw aan de Allerhoogste God. Nadat hij door God was goedgekeurd, werd hij gezegend met het dubbele deel van alles wat hij verloren had. De Heer herstelde het gezin, de gezondheid en de rijkdom van Job.

Ester Bezerra

Deixe o seu comentário

Ou preencha o formulário abaixo.

O seu endereço de email não será publicado. Campos obrigatórios marcados com *