Boodschap

Niet zoeken vanwege het uiterlijk

“En zalig is wie aan Mij geen aanstoot neemt.”

Matteüs 11:6

Omdat Hij niet uit een paleis kwam en een simpel leven leidde, werd de Here Jezus door velen niet begrepen en geaccepteerd. Hierom zei Hij dit, om geen aanstaat te nemen aan iemand vanwege zijn eenvoud en nederigheid.

Ester Bezerra

Deixe o seu comentário

Ou preencha o formulário abaixo.

O seu endereço de email não será publicado. Campos obrigatórios marcados com *