Boodschap

Onderscheid van het einde

“Dit hoorde ik, doch ik verstond het niet; en ik zeide: Mijn Heere! wat zal het einde zijn van deze dingen?”

Daniël 12:8

Vele dingen in het Woord van God met betrekking tot het einde der tijden begrijpen we niet, maar we weten dat veel ervan al wordt vervuld in onze dagen en de nabije wederkomst van de Here Jezus aankondigen.

Ester Bezerra

Deixe o seu comentário

Ou preencha o formulário abaixo.

O seu endereço de email não será publicado. Campos obrigatórios marcados com *