Boodschap

Ontsnappen aan het einde

En dit evangelie van het Koninkrijk zal in de gehele wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken, en dan zal het einde gekomen zijn (Matteüs 24:14).

Het Goede Nieuws van het Evangelie geeft het volk over de gehele wereld de behoudenis door de Here Jezus. Het brengt een succesvolle uitweg in de kwade dagen. Wie Hem als Heer heeft zal behouden worden tot in de eeuwigheid met God de Vader.

Ester Bezerra

Deixe o seu comentário

Ou preencha o formulário abaixo.

O seu endereço de email não será publicado. Campos obrigatórios marcados com *