Boodschap

Overwin het kwaad

“Wij worden in alles verdrukt, maar niet in het nauw gebracht; wij zijn in twijfel, maar niet vertwijfeld;”‭ (2 Korinthe‬ ‭4:8‬)

Zie het verschil van degenen die God dienen en degenen die niet dienen … Degenen die God dienen, gaan door vele beproevingen en angsten, maar het geloof ondersteunt hen en ze overwinnen altijd het kwade. Ze zijn gelukkig in de vrede van God. Maar degenen die Hem niet dienen leven verdrietig, onderdrukt, ontmoedigd en willen hun leven beëindigen. Ze ondergaan alleen pijn en lijden en hebben geen toekomstperspectief. Ze worden overwonnen door het kwaad.

Ester Bezerra

Deixe o seu comentário

Ou preencha o formulário abaixo.

O seu endereço de email não será publicado. Campos obrigatórios marcados com *