Boodschap

Stappen van vleierij

“Een man die zijn naaste vleit, spreidt een net voor diens voetstappen.”

Spreuken 29:5

De mens is van nature al ijdel en hoogmoedig. Om hem te schaden is het enkel nodig om dit gedeelte op te stoken met veel lof. Zijn ego zal snel verkneukeld en verheven worden.

Ester Bezerra

Deixe o seu comentário

Ou preencha o formulário abaixo.

O seu endereço de email não será publicado. Campos obrigatórios marcados com *