Boodschap

Uitnodiging van de behoudenis

“In die tijd zal Ik u hierheen brengen, namelijk in de tijd dat Ik u zal bijeenbrengen. Voorzeker, Ik zal u maken tot een naam en tot lof onder alle volken van de aarde, wanneer Ik voor uw ogen een omkeer in uw gevangenschap breng, zegt de HEERE.” (‭‭Zefanja‬ ‭3:20‬)

De Heer roept diegenen die lijden aan allerlei soorten van kwaad, inclusief degenen die depressief zijn en suïcidaal. Hij wil hun de waardigheid, de vreugde en, het allerbelangrijkste, de Behoudenis teruggeven.

Ester Bezerra

Deixe o seu comentário

Ou preencha o formulário abaixo.

O seu endereço de email não será publicado. Campos obrigatórios marcados com *