Boodschap

Vervuld Woord

“om aan gevangenen vrijlating te prediken en aan blinden het gezichtsvermogen, om verslagenen weg te zenden in vrijheid, om het jaar van het welbehagen van de Heere te prediken.” (Lukas‬ ‭4:19‬)

De Heer Jezus zelf las in de synagoge de profetie die hij jaren daarvoor had gemaakt. In Zijn dagen hier op aarde werd de profetie van Zijn komst vervuld om de gevangenen, de onderdrukten door depressies en allerlei ziektes, te verlossen, evenals om redding te verkondigen door Zijn dood en opstanding.

Ester Bezerra

Deixe o seu comentário

Ou preencha o formulário abaixo.

O seu endereço de email não será publicado. Campos obrigatórios marcados com *